Trivselprisen

Trivselprisen diplomKOBBL og DNB ønsker å motivere og skape engasjement ved å dele ut Trivselprisen.

Kjenner du noen i ditt nærmiljø, eller kanskje er det din egen forening som er den trivselskaperen vi jakter på. Send oss forslag på kandidater. Husk at små tiltak også er nødvendig for trivselen. Det sies at bilder sier mer enn tusen ord så legg gjerne med bildemateriale ved innsendelse av nominasjonen.

Prisen, som er på hele 25.000 kroner, deles ut til enkeltpersoner, borettslag, lag eller foreninger som på en eller annen måte har gjort/gjør noe ekstra for at Kongsvinger skal være et trivelig sted å bo.

Statuttene til prisen ser du nedenfor. Send gjerne nominasjonen på mail til adm@kobbl.no.

Vi vil gjerne ha tips om kandidater så tidlig som mulig. Kanskje er det nettopp du/dere som hedres som kandidat til Trivselsprisen i år.

Trivselsprisen Statutter

1. Formål

Prisen er en hederspris som deles ut med formål om å skape engasjement og å motivere Kongsvingers kommunes befolkning til å tenke kreativt. Den skal bidra til å gjøre Kongsvinger til et sted vi alle kan trives i og være stolte av. 

Prisen vil, såfremt det finnes aktuelle kandidater, bli delt ut hvert år.

2. Prisens innhold

Trivselsprisen består av et diplom til prisvinneren/-vinnerne, samt et pengebeløp på kr. 25. 000,-.

Juryen kan vedta å dele prisen mellom flere aktuelle kandidater.

3. Hvem kan få prisen

Prisen kan tildeles borettslag, enkeltpersoner, lag eller foreninger i Kongsvinger kommune. Prisvinneren skal gjennom sitt engasjement og vilje til å gjøre noe som gagner flere, ha bidratt til å skape et bedre miljø, fellesskap, samhold og økt trivsel i hele eller deler av Kongsvinger kommune. 

Forslagene skal fremsettes skriftlig og gjerne begrunnet med billedmateriale.

4. Juryen

Juryen består av representanter fra DNB, KOBBL, Glåmdalen og Kongsvinger Kommune.

Har du en kandidat?

Har du forslag på kanditater til Trivselsprisen 2020?

Send inn ditt forslag

Tidligere vinnere