Nyheter

Byens storstue

Byens storstue

 • 30. oktober 2020

2019 var et fantastisk år for Kongsvinger bibliotek med nærmere 180.000 besøk. Selv i disse koronatider klarer biblioteket å være byens kanskje viktigste møteplass.


Rammeavtale med Mentum Byggsikring As

Rammeavtale med Mentum Byggsikring As

 • 26. oktober 2020

Mentum Byggsikring AS er en totalleverandør innen faget brann, og de leverer produkter, tjenester og utfører byggesaker fra oppstart til ferdigattest.


Trivelig å være natteravn

Trivelig å være natteravn

 • 23. oktober 2020

F.v. i bildet, Ole Johnny Snekkerbakken, Gro Anette Holseter, Raymond Rotberget og Christina Lyle forteller at ungdom setter stor pris på deres tilstedeværelse. Disse fire utgjør sammen med Eva Jeanette Finsrud styret i natteravnene i Kongsvinger.


Slik kan borettslag gjøre byen tryggere

Slik kan borettslag gjøre byen tryggere

 • 13. oktober 2020

Dette poengterer SLT-koordinator Tor Inge With, en av dem som kjenner ungdommen og dens ønsker, behov og utfordringer i Kongsvinger. Han utfordrer oss både som enkeltpersoner og borettslag til å bidra, ikke minst fordi han nå ser en bekymringsfull utvikling i flere ungdomsmiljøer i byen. SLT står for «Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak».


Klare skal stå for innfordring

Klare skal stå for innfordring

 • 25. september 2020

Fra 15. juni inngikk KOBBL avtale med Klare (tidligere BBL inkasso) om å forestå purring og inkasso på felleskostnader og andre krav som boligselskapene har mot sine andelseiere/seksjonseiere.


Nye medarbeidere i Service- og markedsavdelingen

Nye medarbeidere i Service- og markedsavdelingen

 • 18. september 2020

I løpet av høsten og vinteren vil to ansatte hos KOBBL gå av med pensjon. Vi søkte før sommeren derfor etter nye ansatte i service- og markedsavdelingen. Vi fikk svært mange godt kvalifiserte søkere, og var gjennom en omfattende utvelgelsesprosess.

1. september startet Regina Daughdrill Larsson og Bjørn Jensen opp som nyansatte i KOBBL. De skal sammen med Fredrik Waaler være kundekontakter for borettslag og sameier som er forvaltet av KOBBL, og de vil gradvis utover høsten starte opp med oppfølgingen av sine kunder. I tillegg vil de ha andre oppgaver innen markedsføring/salg, informasjon og løpende service til boligselskaper, medlemmer og partnere.

Regina og Bjørn har begge en bred bakgrunn fra ulike salgs- og serviceyrker, og er sikkert kjente fjes for mange i Kongsvinger. Regina blant annet som driver og innehaver av leketøysbutikken tidligere KOZMOS Kongssenteret, og Bjørn blant annet som daglig leder i Montér Stormarked Kongsvinger.

Bjørn sier at det å få være en del av KOBBL er både stort og spennende for han. Etter kun kort tid er trivsel faktoren stor og arbeidsmiljøet fantastisk. Jeg gleder meg til å bli kjent med alle boligselskapene, og jeg ser fram til å være en ressurs for de, sier Bjørn videre.

Regina sier at det er skikkelig stas å få være en del av KOBBL teamet og hun ser frem til et godt samarbeid med boligselskap og partnere, samt til å yte god kundeservice til våre medlemmer.

Vi ønsker Regina og Bjørn velkommen på laget.


Brannkonsept og tilstandsvurdering iht. Internkontrollforskriften

Brannkonsept og tilstandsvurdering iht. Internkontrollforskriften

 • 21. august 2020

Det har i år dessverre vært en del branner rundt omkring i Innlandet. Kongsvinger er heller ikke noe unntak. Ved utarbeidelse av KOBBL VLP og KOBBL HMS til borettslagene, ser vi at bygg oppført før 1985, ikke tilfredsstiller 85 forskriften. I henhold til forskrift om brannforebygging (FOB) er det eiers ansvar å kjenne til og kunne dokumentere brannsikkerheten i bygget. 


Trenger flere eldreboliger

Trenger flere eldreboliger

 • 5. august 2020

- Vi har 50 medlemmer på søkerlista for tildeling av bolig, og vi er på utkikk etter egnede tomter for å utvide boligmassen. Tomtene må ligge sentralt, eller ved vei med bussforbindelse, opplyser avtroppende styreleder Helge Norvalls.


Nye medlemsfordeler hos Eidsiva Energi

Nye medlemsfordeler hos Eidsiva Energi

 • 13. juli 2020

Eidsiva Energi og KOBBL har avtalt en dobbel fordelsavtale for KOBBLs medlemmer. Avtalen gir deg som KOBBL medlem 2500,- kroner i prisreduksjon på installasjon av solcelleanlegg og 10% rabatt på standard pris på installasjon av hjemmelader.


Nye medlemsfordeler hos Nes Bygdeservice

Nye medlemsfordeler hos Nes Bygdeservice

 • 8. juli 2020

Nes Bygdeservice tilbyr 10 % fordelsrabatt til KOBBLs medlemmer på tjenestene renhold og flytting.


Digitalisering hos borettslag og sameier

Digitalisering hos borettslag og sameier

 • 6. juli 2020

Som et alternativ til utsatte generalforsamlinger og årsmøter har KOBBL i samarbeid med BBL Pivotal kommet opp med en løsning for digital gjennomføring. Det har i disse tider hersket tvil rundt mulighetene for borettslag og sameier sin mulighet til å få gjennomført sine respektive generalforsamlinger og årsmøter i tide. Dette er selvfølgelig en påkjenning for både styrene og eiere. Disse møtene tar blant annet for seg oppstart av viktig vedlikeholdsarbeid, valg av nytt styre og godtgjørelse til styremedlemmene – i tillegg til å orientere beboere og eiere om situasjonen i deres borettslag/sameie. Det er med andre ord ingen tvil om at dette påvirker mange i stor eller liten grad. Det var derfor svært gledelig da lovverket åpnet for digital gjennomføring, og da løsningen var på plass var det flere av KOBBLs kunder som meldte sin interesse.


Rammeavtale med Eidskog og Kongsvinger Septik

Rammeavtale med Eidskog og Kongsvinger Septik

 • 3. juli 2020

Familiebedriften fra Eidskog har holdt på i over 30 år, og har i dag 13 ansatte. Eidskog og Kongsvinger Septik AS har hatt en stegvis utvikling i alle driftsårene. Fra de startet med kun en mann og en bil som drev med slamsuging og tømming av septik til de i dag også utfører spyling, rørinspeksjon og rørfornying med 13 ansatte og flere biler med ulike egenskaper.


Rammeavtale med Prosjektråd Innlandet

Rammeavtale med Prosjektråd Innlandet

 • 1. juli 2020

Prosjektråd Innlandet AS er et rådgivende ingeniørfirma lokalisert i Kongsvinger som har byggeteknisk rådgivning og byggeadministrasjon som sine fagområder.  Firmaet startet på Kongsvinger i 1984 som et avdelingskontor for et firma på Elverum, så de har en lang historie som lokalt rådgivningskontor på Kongsvinger. I 1992 tok bedriften steget og etablerte seg som et eget AS, og firmaet Siv.ing. Sjåtil & Fornæss Kongsvinger AS ble etablert. Fra 01.01.2016 byttet firmaet navn til Prosjektråd Innlandet AS.


Rammeavtale med Eidsiva Energi

Rammeavtale med Eidsiva Energi

 • 1. juli 2020

KOBBL og Eidsiva Energi har inngått en gunstig rammeavtale som borettslag og sameier kan velge å benytte seg av, ved installasjon av ladeanlegg. Gjennom avtalen kan smart lading for boligselskap enten tilbys som leasing- eller som kjøpsavtale. I begge tilfeller vil Eidsiva Energi levere strøm til ladeanleggene, og tilby kundefordeler til beboere i det aktuelle boligselskapet.


Rammeavtale med Nes Bygdeservice

Rammeavtale med Nes Bygdeservice

 • 30. juni 2020

Nes Bygdeservice har som navnet tilsier sitt opphav utenfor Kongsvinger, men har en egen avdeling i Skarnes sentrum som dekker Kongsvinger og omegn. Servicebedriften har kapasitet og ønske om å hjelpe flere i vårt nærområde. Da er det gledelig for borettslag og sameier som har KOBBL som forretningsfører at vi nå har skrevet en rammeavtale som gir KOBBLs kunder gunstige betingelser på kjøp av tjenester fra Nes Bygdeservice.


1234567