Rammeavtale med Eidskog og Kongsvinger Septik

Familiebedriften fra Eidskog har holdt på i over 30 år, og har i dag 13 ansatte. Eidskog og Kongsvinger Septik AS har hatt en stegvis utvikling i alle driftsårene. Fra de startet med kun en mann og en bil som drev med slamsuging og tømming av septik til de i dag også utfører spyling, rørinspeksjon og rørfornying med 13 ansatte og flere biler med ulike egenskaper.

Eidskog og Kongsvinger Septik har 5 kombibiler som kan utføre slamsuging, høytrykkspyling og rørinspeksjon
Rammeavtale med Eidskog og Kongsvinger Septik

Rørfornying med foring har vi levert sammen med underentreprenører i 15 år. For 2 år siden etablerte vi en egen avdeling slik at vi kan tilby rørfornying i egen regi, sier daglig leder i firmaet, Tor Arne Ingelsrud.

Det finnes ulike måter å rørfornye på. Hvordan rørledninger er lagt opp med forskjellige løsninger, dimensjoner, tilkomst og hvor mye skader det er på eksisterende rør er faktorer for vurderinger av rørfornying.

Vi anbefaler alltid der det er lett å skifte ut ledningene, at det skiftes ut på tradisjonelt måte. Hvis det er ledninger som ikke er lett tilgjengelige og komplisert å skifte ut, vil rørfornying komme raskt på banen som et alternativ. Rørfornying har også fortrinn med at beboere vil bli mindre berørt med kortere tidsforbruk, støy og støvplager.

Da det gjelder rørfornying er bruk av foringsstrømper etter vår mening den beste løsningen, sier Ingelsrud.

Det som er viktig uansett hvilken måte det blir byttet ut eller rørfornyet på, er at det er utført med god kvalitet og dokumentasjon. Vi er ikke i mål enda med å kunne tilby de mest avanserte løsningene med rørfornying med foring, men tar høyde for at vi er i mål i løpet av et par års tid. Dette er noe vi er nøye med, at vi ikke tar på oss oppgaver som vi ikke er kvalifiserte for. Vi ønsker å kunne stå inne for de tjenestene vi utfører og at det ikke går på bekostning av kvalitet, sier Tor Arne Ingelsrud videre.

For oss i teknisk avdeling i KOBBL er det veldig gledelig at vi har fått på plass en rammeavtale med en kompetent og profesjonell aktør på rørfornying, sier teknisk sjef i KOBBL, Rune Sand.

Det er ingen hemmelighet at det er mange gamle rør i dårlig forfatning rundt omkring i borettslagene i Kongsvinger som har medført mange lekkasjer, overvannsproblematikk, tette rør og ikke minst store vannskader. KOBBL har lenge ønsket å samarbeide med en seriøs aktør innenfor dette feltet, slik at vi på best mulig måte kan hjelpe borettslagene med å få utbedret dette. At vi fikk til dette med en lokal aktør som Eidskog og Kongsvinger Septik er svært gledelig, sier Rune Sand.

Det er også veldig fint for oss å samarbeide med KOBBL, legger Ingelsrud til. Det er en fordel at det er en profesjonell tredjepart inne i bildet når vi skal utføre større jobber for kunder. Så for oss er det bra at KOBBLs tekniske avdeling kan bistå borettslag som et uavhengig bindeledd mellom styrene i borettslaget og oss. Dette sikrer både borettslagets og våre interesser, og ikke minst så vil en profesjonell tredjepart sørge for at et rørfornyingsprosjekt sees i en større sammenheng. Det er ofte behov for andre tiltak i tillegg til rørfornying for å sikre en langvarig og god totalløsning, sier Ingelsrud.

Kjerneområdet til den lokale bedriften er Glåmdalsdistriktet, men de har også oppdrag over større deler av Østlandet. Oppdragene kommer ofte på bakgrunn i at det oppstår akutte problemer ved at det har tettet seg et eller annet sted, eller at det har oppstått lekkasjer.

Da utfører vi selvsagt førstehjelp for å bli kvitt det akutte problemet, forteller Ingelsrud. Vi har vaktservice 24/7 året rundt uansett om det er julekvelden og det har skjedd mange ganger.

Det er enda en god grunn til at vi er glade for rammeavtalen med Eidskog og Kongsvinger Septik, sier Rune Sand. Det hadde ikke vært like lett for et firma fra Oslo å komme med akutthjelp på kort varsel til Kongsvinger.

Ved behov utfører vi rørinspeksjon, og leverer alltid en rapport på denne i ettertid. I denne rapporten kan vi dokumentere at rørene er i bra stand, eller at det er behov for utskiftinger eller fornying. Da har kunden mulighet til å hente inn tilbud fra oss og andre aktører basert på vår rapport.  Vi er medlemmer av Rør Inspeksjon Norge og er forpliktet til å rapportere etter en standard.  Rapporten skal være objektiv, men kan være teknisk, slik at vi legger ved følgebrev som skal gjøre det lettere forståelig for alle. Det er viktig at rapporten som blir levert og kjøpt skal være forståelig å kunne brukes av alle. Dette gjelder både kunder som er inne i faget, samt privatpersoner uten faglige kunnskaper.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x