Rammeavtale med Prosjektråd Innlandet

Prosjektråd Innlandet AS er et rådgivende ingeniørfirma lokalisert i Kongsvinger som har byggeteknisk rådgivning og byggeadministrasjon som sine fagområder.  Firmaet startet på Kongsvinger i 1984 som et avdelingskontor for et firma på Elverum, så de har en lang historie som lokalt rådgivningskontor på Kongsvinger. I 1992 tok bedriften steget og etablerte seg som et eget AS, og firmaet Siv.ing. Sjåtil & Fornæss Kongsvinger AS ble etablert. Fra 01.01.2016 byttet firmaet navn til Prosjektråd Innlandet AS.

Lite firma - stor kompetanse!
Rammeavtale med Prosjektråd Innlandet

Rabatt på timeprisen
KOBBL er veldig fornøyd med å ha skrevet rammeavtale med det lokale rådgivende ingeniørfirmaet, og ser fram til prosjekter der partene kan samarbeide. Avtalen innebærer blant annet at KOBBL og boligselskaper som er kunder av KOBBL, får god rabatt på Prosjektråd Innlandets ordinære timepris. «Pris er ikke det viktigste for oss når vi skal velge rådgivende ingeniører», sier teknisk sjef hos KOBBL, Rune Sand. «De er imidlertid flott at vi har blitt enige om en gunstig pris for oss og for våre boligselskaper, siden Prosjektråd Innlandet AS har mye kompetanse som vi i Teknisk avdeling på KOBBL kan benytte oss av».

I dialog om aktuelle prosjekter
Vi har allerede vært i dialog med Prosjektråd Innlandet i forbindelse med flere aktuelle utfordringer i boligselskapene. Kan nevne blant annet setningsskader, dreneringsproblematikk og balkongdekker. Vi har også hatt dialog om å lage en tekstbeskrivelse til ett større prosjekt.

Prosjekter det vil være naturlig å samarbeide om i framtiden, er lignende komplekse rehabiliteringsprosjekter for boligselskapene som krever kompetansen fra rådgivende ingeniører. «Det hadde vært veldig morsomt om vi også kunne benyttet Prosjektråd Innlandet som konsulenter på kommende boligprosjekter i KOBBLs regi», avslutter Rune Sand.

Stor lokal kompetanse
«Vi er svært glade for å ha fått denne muligheten til å utføre oppdrag for distriktets største boligbyggelag», sier daglig leder i Prosjektråd Innlandet, Øyvind Rudshaug. «Det betyr mye for oss som lite lokalt rådgivningsfirma innen byggfaget. Vi er både avhengig av og ønsker oss først og fremst, lokale oppdragsgivere».

«Vi mener også at lokale oppdragsgivere er tjent med å bruke oss da vi nok har et langt større fokus på hva som er best for kunden, enn de store nasjonale firmaene. - Det må man når man handler i samme nærbutikk.

Vi er et lite rådgivningsfirma, men med stor lokal kompetanse».  

Prosjektråd Innlandet kan tilby følgende tjenester:

Prosjektadministrasjon:

 • Prosjektledelse – fra ide til ferdig garanti
 • Prosjekteringsledelse – fra ide til bygget som på tegninger
 • Byggeledelse – ledelse av byggeprosjekter med kontroll på økonomi, tid og kvalitet
 • SHA koordinering – ivaretagelse av byggherrens SHA-roller etter byggherreforskriften
 • Bistand til kostnadsberegning av deres prosjekt etter NS3453

Byggteknisk rådgivning

 • Statiske beregninger av bærende konstruksjoner (betong, stål, tre og murverk)
 • Rådgivning mht. bygningsfysikk (isolasjonsevne, lyd, brann og miljøbelastninger)
 • Tegning av alle typer bygg og bygningsdeler – Benyttelse av BIM program/modelleringsverktøy for å vise bygget i 2D eller 3D.
 • Byggemelding av alle typer bygg og tiltak til bygningsmyndighetene og arbeidstilsynet
 • Lage konkurransegrunnlag for alle typer prosjekter innen alle typer av entrepriser for at byggherren skal kunne kontraktere den totalt sett beste entreprenøren. Om ønskelig lages mengdebeskrivelser etter NS3420
 • Uavhengig kontroll ihht. SAK10 – fuktsikring av våtrom i boliger, bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet
 • Tilstandsanalyser – etter oppdragsgivers ønskede oppsett eller etter NS34424
 • Brannvernplaner – utarbeidelse av brannvernplaner, orienteringsplaner eller rømningsplaner
 • Oppdrag med å prosjektere hele bygg fra ideskisser til ferdig produkt med innleide arkitekter og tekniske rådgivere

Name:
Email:
Subject:
Message:
x