Rammeavtale med Eidsiva Energi

Avtale om ladestasjoner for elbiler

KOBBL og Eidsiva Energi har inngått en gunstig rammeavtale som borettslag og sameier kan velge å benytte seg av, ved installasjon av ladeanlegg. Gjennom avtalen kan smart lading for boligselskap enten tilbys som leasing- eller som kjøpsavtale. I begge tilfeller vil Eidsiva Energi levere strøm til ladeanleggene, og tilby kundefordeler til beboere i det aktuelle boligselskapet.

Rammeavtale med Eidsiva Energi

Leasingavtale ladeanlegg
Eidsiva Energi har valgt å tilby smarte ladeløsninger til borettslag via partnersamarbeid.

- Gjennom samarbeid kan vi best utnytte hvert enkelt selskaps styrker og spesialkompetanse, noe som våre kunder har fordel av, sier Sindre Landmark fra Eidsiva Energi.

Eidsiva Energi tilbyr leasingavtale for ladeanlegg, med samarbeidspartner Ohmia Charging som underleverandør. Ohmia Charging leverer lading som en tjeneste til boligselskapet og beboerne. - Det vil si at Ohmia Charging tar investeringen i infrastruktur for boligselskapet, og at det kun er de beboerne som benytter seg av ladetjenesten som betaler, sier Landmark.

For ladeanlegg med leasingavtale, vil Ohmia Charging ha ansvar for prosjektering, installasjon, administrasjon og drift av boligselskapets ladeanlegg. Dette er en fordelaktig løsning som sparer mye arbeid for styret i boligselskapet. Eidsiva Energi/Ohmia Charging vil etablere ladeanlegget, og opprette kundeforhold direkte med beboere som ønsker lade-tjenesten. Dette inkluderer ansvar for kundeadministrasjon, fakturering, forsikringer og service.

- Ved å velge leasing-løsningen, vil hele boligselskapet være forberedt for lading og sikre at ladeanlegget er klar til å møte fremtidens ladebehov, sier Sindre Landmark.

Kundefordeler gjennom KOBBL
Ohmia Charging er en av Norges ledende leverandører av ladeløsninger - både på pris og teknologi. Det skal derfor gi trygghet for boligselskapet å velge denne type avtale via Eidsiva Energi.

Eidsiva Energi og Ohmia Charging tilbyr i tillegg ressurser til opplæring og vil stille på møter og arrangementer for KOBBL, og kan stille opp på kort varsel. Dette for å kunne gi informasjon, svare på spørsmål og gi faglig veiledning til de boligselskapene som ønsker dette.

Fordeler for boligselskapet ved leasingavtale omfatter:

 • Ingen investeringskostnad. Ingen finansiell eller teknologisk risiko
 • Ingen administrasjon – forsikring, kundeservice, fakturering, drift- og service er inkludert i tjenesten.
 • Effektstyring og lastbalansering med smarte ladere, som gir en rettferdig fordeling av tilgjengelig effekt blant beboere som ønsker ladetjenesten.
 • Prismodell som gir en rettferdig fordeling av kostnader.
 • Etter at bindingstiden på tre år utløper, er det mulig for boligselskapet å kjøpe ut anlegget med avskrevet verdi og overta driften av anlegget selv, hvis det er ønskelig.
 • Garantert oppdatert teknologi på ladere - tjenesten inkluderer bytte av ladere dersom eksisterende ladeteknologi blir utdatert.

Fordeler for beboere:

 • «Alt» inkludert – smart lader, strøm, forsikring og service med full garanti.
 • Lav etableringskost og forutsigbar månedskostnad med sikring mot effektavgifter, da Ohmia Charging setter opp egen måler og tegner eget abonnement på strømleveranse.
 • Kundeservice/support - beboere trenger kun forholde seg til ett kontaktpunkt.
 • Betalingsløsning med automatisk trekk, og mulighet for å fryse abonnement.
 • Verdiøkning av leiligheten uten å påvirke felleskostnaden.

Kundeavtale /abonnement  
Den enkelte beboer vil tegne seg for et abonnement i forhold til ønsket lade kapasitet til Eidsiva Energi sin partner Ohmia Charging. Her kan man velge abonnement i forhold til størrelse på bilens batteri, kjørelengde og hvor stor andel av ladebehovet som skal dekkes hjemme. En egen lade/priskalkulator tar høyde for dette, og sikrer rettferdige priser for tjenesten.

Månedspris
Månedsprisen for lading inklusive strøm og nettleie starter på 249,- kroner. En e-Golf eller Tesla Model 3 eksempelvis med 12 000 km kjørelengde vil koste ca. 549,- i måneden inklusive alt. Ohmia Charging tar all risiko for sesongvariasjoner i strømpris, og måler forbruket over ett år. Kjører man mindre eller mer enn oppgitt, justeres man opp eller ned. Nok strømtilførsel garanteres basert på kjørelengden beboerne oppgir.

Dersom boligselskapet ønsker å overta eierskap og drift av ladeanlegget, kan dette skje etter 3 år til markedspris. Pris for etableringen av anlegget og mulighet for utkjøp framgår i avtalen, slik at det enkelte boligselskap kan vurdere dette med transparens.

Kjøpsavtale ladeanlegg
Dersom boligselskapet ønsker å investere i et smart ladeanlegg, kan Eidsiva Energi også tilby denne løsningen. På bakgrunn av boligselskapet sitt ladebehov og ønsket driftsmodell, vil Eidsiva Energi sette opp en anbefalt løsning/dimensjonering for ladeanlegget. Laderne som tilbys i ladeanlegget ved kjøp, vil være tilsvarende som for leasing-løsningen.

Eidsiva Energi vil gjennom rammeavtalen med KOBBL gi boligselskapet rabatt på ladere, og en konkurransedyktig pris på installasjon, sier Sindre Landmark. En viktig forutsetning og informasjon til boligselskap i den forbindelsen, er at vi må ta forbehold om godkjennelse fra eier av strømnettet om utvidelse, eller endringer av strømtilførsel. Det finner vi ut av og løser i felleskap dersom det blir aktuelt.

Vi gleder oss til å hjelpe enda flere borettslag og sameier med ladeanlegg, og ser fram til å starte dialog. Ta kontakt med oss eller KOBBL, så ser vi hva vi får til!


Name:
Email:
Subject:
Message:
x