Rammeavtaler

KOBBL er forretningsfører for ca. 100 boligselskaper (borettslag og sameier). Vi har en ambisjon om å være boligselskapenes totalleverandør av tjenester de har behov for. Enten ved å tilby tjenestene selv, eller ved å inngå gode avtaler med leverandører som tilbyr tjenestene.

Rammeavtaler

KOBBL ønsker å bistå boligselskapene i drift, vedlikehold og videreutvikling av sine eiendommer. Som et ledd i dette inngår vi rammeavtaler med anerkjente leverandører med høy kompetanse innenfor sitt fagområde. Rammeavtalene skal kunne benyttes av alle boligselskaper som KOBBL er forretningsfører for. Noen av rammeavtalepartnerne tilbyr også tjenester til det enkelte medlem. Det enkelte boligselskap, og eventuelt medlem, står fritt til å beslutte om de vil benytte seg av rammeavtalene, eller om tjenester skal kjøpes fra andre leverandører. Ved større oppdrag vil vanligvis boligselskapet, eller KOBBL i rollen som boligselskapets representant, innhente pristilbud fra flere leverandører.

Intensjonen med rammeavtalene er å gjøre det trygt og enkelt for boligselskapet å inngå avtaler med leverandørene. Avtalen skal legge til rette for godt samarbeid mellom boligselskapet og leverandør, og den skal bidra til kvalitativt gode, moderne, effektive og økonomisk gunstige leveranser fra leverandøren til boligselskapet.

Vi er hele tiden på utkikk etter anerkjente leverandører med høy kompetanse innenfor sitt fagområde som kan tilby våre kunder kvalitativt gode og økonomisk gunstige leveranser. Den seneste tiden har vi inngått flere rammeavtaler.

KOBBL har i tillegg en leverandør- og håndverkerpool som består av bedrifter med lokal håndverkerkompetanse. Gjennom denne har boligselskapene - og medlemmene – rask tilgang på flinke fagfolk ved behov.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x