Lavenergisystemer

nytt tilbud i Håndverkerpoolen

Tekst: KOBBL og Leverandøren, Foto: Leverandøren

Det siste tilskuddet i KOBBLs håndverkerpool er firmaet Lavenergisystemer AS, som ble etablert i 2012. Selskapet var de første til å satse på desentral boligventilasjon med varmegjenvinning - og leder utviklingen i Norge.

Vår filosofi er å tilby enkle og effektive kvalitetsprodukter som gir personlig velvære kombinert med god energiøkonomi. Våre medarbeidere har mange års erfaring fra teknologi og byggteknikk, energirådgivning, energiberegninger m.m. sier Morten Storegjerde fra Lavenergisystemer.

KOBBL er glade for å få et fremtidsrettet selskap som tilbyr et godt og nyttig produkt med oss som samarbeidspartner. Avtalen innebærer noen fordeler for KOBBLs tilknyttede boligselskap, som kan sees i faktaboksen.

Faktaboks:

KOBBL tilknyttede boligselskap tilbys:

• Gratis CO2 måling i en leilighet.

• Gratis dimensjonering av luftskifte og varmegjenvinningsgrad i alle leiligheter.

• Gratis befaring i boligselskap.

• Spesialpris på test i en boenhet eller styrerom/vaktmesterkontor.

 

Selv om fordelene gjelder for boligselskapene så kan selvsagt KOBBLs øvrige medlemmer gjerne ta kontakt for et tilbud dersom de er interessert i å installere desentral ventilasjon med varmegjenvinning i huset sitt, forteller Storegjerde.

Lavenergisystemer

Enkel og energieffektiv løsning for frisk luft

Morten Storegjerde kan fortelle at Lavenergisystemer har god erfaring fra samarbeid med borettslag. Da Nardo Søndre Borettslag skulle rehabilitere, fikk styret et klart råd om å gjøre noe med ventilasjonen samtidig. Løsningen ble utradisjonell – og enkel.

Som mange sekstitallsblokker var de åtte blokkene på Nardo i Trondheim modne for oppgradering. Mange beboere slet med trekk fra vinduer og balkongdører. Med etterisolering og nye vinduer og dører ville leilighetene bli mye tettere, så det lokale boligbyggelaget ga klar beskjed om at ventilasjonen også måtte forbedres.

 

Liten inngripen

En beboer tipset styret om desentral ventilasjon fra Lavenergisystemer AS. Etter besøk hos Klippen borettslag i Lier som har Lunos, foreslo styret desentral ventilasjon.

- Det var to årsaker: Pris og at det var liten inngripen i leilighetene, forteller styremedlem Stian Rotnes. Alternativet ville blitt veldig dyrt. 

Et veldig godt alternativ

Valget fikk full støtte fra arkitektene som prosjekterte rehabiliteringen.

– I eksisterende boliger mener jeg dette er et veldig godt alternativ. Det er beskjedne inngrep som gir god forbedring av inneklimaet. I boliger uten teknisk rom er det krevende å plassere kanaler.

– Folk må gi avkall på overskap over komfyr, ha kanal til yttervegg, nedsenket himling og kanskje kasser mellom vegg og tak. Vi anbefaler ikke det – vi synes det blir stygt, sier arkitekt Wigum.

 

Seks års erfaring og fortsatt fornøyd

Klippen borettslag i Lier ble rehabilitert i 2013.

– Vi er veldig fornøyde. Først var det ganske store innvendinger. Etterpå har det blitt stille, sier styremedlem Per Morten Holmen. Kalde vintre har ikke gitt noen problemer eller klager.

– Det vi har merket veldig tydelig, er at innelufta har blitt vesentlig bedre. Noen av de første reaksjonene var at folk merket frisk og god luft når de kom hjem fra ferie, forteller Holmen.

 

Ventilasjonen må forbedres

Ventilasjon i boliger handler særlig om å få frisk luft inn og fuktighet og forurensninger ut. Eldre boliger har ofte friskluftsventiler eller spalter. Når vinduer skiftes og det etterisoleres og tettes, forsvinner ofte disse åpningene. Det er viktig å forbedre ventilasjonen når det etterisoleres og oppgraderes, poengterer Lavenergiprogrammet, som er en del av Direktoratet for Byggkvalitet.

Nardo Søndre hadde problemer med fuktskader og muggsopp der folk hadde tettet igjen ventiler, så vi var klar over at vi absolutt burde gjøre noe, sier Rotnes.

 


Name:
Email:
Subject:
Message:
x