En velforening som vil vel

Vennersberg og Langerudberget Vel lager kafé

Tekst og foto: Karen Marie Hansen

I KOBBL sitt julenummer i 2018 kunne Vilni Verner Holst Bloch, den gang styreleder i Tiurberget borettslag, fortelle om den nye velforeningen som var i ferd med å bli stiftet.

Tid har gått og mye har skjedd siden den gang. Den 7. februar 2019 ble stiftelsesmøte avholdt og «Vennersberg og Langerudberget Vel» ble en realitet. Pr i dag er det i alt fem borettslag som er betalende medlemmer. Velforeningen er åpen for alle i området Vennersberg og Langerudberget være seg borettslag og øvrige innbyggere i området.

En velforening som vil vel

Litt av hvert har skjedd siden stiftelsesmøtet. Foreningen har hatt flere møter herunder også beboermøter.  Litt praktisk arbeid er også blitt gjennomført.   

Jeg har blitt invitert til åpen kafe i Vennersberg og Langerudberget Vel. Idemyldringen er i full gang når jeg kommer inn i møtelokalene hos St. Clara kirke på Vennersberg.  Ada Aasletten og Bente Melbye, henholdsvis fra Langerud og Tiurberget borettslag, ønsker meg velkommen. Disse damene er primus motor for oppstart av kafèen,  kan de andre besøkende fortelle.  Ada og Bente forteller engasjert om hva vellet allerede har satt i gang, blant annet er det blitt kjøpt inn og satt ut noen benker langs turstier og ved en bussholdeplass.

Ja, det er bra, sier ei av damene ved bordet. Benkene er et kjærkomment tiltak for turgåere som trenger å puste på litt, eller for de som rett og slett bare vil sitte ned for å nyte det fine naturområdet. Husk at vi må gjøre noe med veikanten ved bussholdeplassen slik at benken står stødig, sier ei annen dame ved bordet. Det er allerede pågang, svarer Bente.  Dette er bare starten! Vi ønsker oss flere benker og flere stier å gå på, sier Bente.

Vilni Verner Holst Bloch, kan i skrivende stund fortelle at etter avholdt beboermøte for foreningen 15.10.19 er det blitt ryddet sti fra Langerudberget og helt ned til Vingersjøen. Det ble veldig fint og det er gledelig at det er godt engasjement, sier Vilni. Vi har mange ønsker og områder vi vil ta tak i. Vi vil bruke litt tid på å prioritere hvilke områder og grupper vi skal gå i gang med, men vi engasjerer oss og jobbe langsiktig. Her er det mange muligheter og mange som kan bidra.

Det er en liten utfordring å nå ut til alle om de aktivitetene vi setter i gang. Slik sett kan det ta litt tid før alle får med seg at kafèen er oppe og går. Den er en av tiltakene velforeningen ønsker skal nå ut til så mange som mulig. Dette er sosialt!  

Det arrangeres kafe hver andre mandag i partallsuker. Den er åpen fra klokka 11:00 til 14:00. Første runde var vel besøkt av kvinner og menn, forteller Ada. Det var håndarbeidshender i full sving rundt bordet og flere spilte spill, sier Bente. Vi fortsetter med kafe fram til jul i første omgang, sier Ada, men det stopper nok ikke der, kjenner jeg damene rett. Her er det stort ønske om å få til godt samhold for hele området.  Den gode kaffen og vaffelen (Fedons oppskrift) er i seg selv besøket verdt.

Det er mange ideer fra kvinnene rundt bordet, det blir blant annet nevnt forslag til fotogruppe, meditasjonsgruppe, turgruppe, juleverksted, aktivitetsgrupper for barn, dataopplæring, velforeningsavis og gruppe som har som hovedformål og vedlikehold turområdet herunder, jobber med forbedring av stiene, skilting og plassere ut flere benker.

Ide listen er lang og egentlig utømmelig. Mange ideer er bra, sier Ada og Bente, kunsten er bare å plukke ut de som engasjerer mest og gjennomføre de. De har det ikke travelt. Damene rundt bordet ser verdien i det som skapes og at velforeningen er kjært velkommen og herunder en kafe.

Jeg takker for meg og koser meg med lyden av småprat og latter i det jeg forlater lokalet.  Her er noe nytt, godt og spennende i ferd med å skapes. Et stort nabolag kan engasjere seg i sitt eget nærmiljø.

For deg som bor i området og har lyst til å delta på kommende arrangement og aktiviteter, kan du søke informasjon på velforeningens side på Facebook:

«Vennersberg og Langerudberget Vel»

 

Frammøtte:

Irene Ødegård  ( Langerud brl)

Bente Myhre Nilsen ( Vennersberg III brl)

Karin Østlie  ( Fuglevegen brl)

Ada Aasletten  (Langrud brl)

Bente Melby  ( Tiurberget brl)

Britt Elin Nabben  Bouchedoub  (Vennersberg III )

Hege Kjellstrøm ( Fuglevegen)

Disse er på bildene.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x