Årets styreseminar

Årets styreseminar i regi av KOBBL:

 

Brannvern, vedlikehold og økt forsikringspremie

Oppdaterte HMS- og vedlikeholdsplaner og solid brannvern vil redusere skader og følgelig også forsikringspremien for borettslag og sameier.

 

Tekst og foto: Rolf Nordberg

 

Dette var hovedtemaet, for ikke å si hovedtemaene, på årets styreseminar. Så mye forsikringsskader er det i borettslagene i Kongsvinger at forsikringspremien i gjennomsnitt øker med hele 30 prosent fra nyttår. Og så prekær anser KOBBL situasjonen til å være at boligbyggelaget har tillatt seg å legge inn kjøp av HMS- og vedlikeholdsplaner til 30.000 kroner i budsjettforslagene som er sendt ut til alle borettslag og sameier.

Årets styreseminar

Vannskader verst

Som tidligere omtalt i BoBra er det uforholdsmessig mye vannskader i lokale borettslag, og som i stor grad skyldes mangel på vedlikehold og oppgraderinger. I tillegg må ventilatorer over komfyrer og ventilasjonsanlegg renses forskriftsmessig og regelmessig – både for å gi godt inneklima og forhindre branner.

Alle borettslag og sameier oppfordres til å opprette vedlikeholdsfond der alle andelseiere betaler inn en månedlig sum. På den måten opparbeides kapital slik at man unngår store låneopptak når større vedlikeholdsprosjekter blir nødvendig. En anbefaling er å sette av 35 kroner per kvadratmeter årlig til slike vedlikeholdsfond.

Brannverngjennomgang

Per Harald Bekken fra forebyggende avdeling i Glåmdal brannvesen gjennomgikk brannforebyggende tiltak, som brannalarmer, brannøvelser, brannteppe, spray, slukkeskum, komfyrvakt, kontroll av gasslanger og sprinkleranlegg. Han poengterte samtidig viktigheten av å unngå lading av mobiltelefoner, nettbrett og annet elektronisk utstyr på natt.

- Pulverapparat er bedre enn slukkeskum, men best slukkeeffekt har vannslanger, opplyste han.

Dagfinn Kalheim fra Firesafe minnet om at åtte av 10 som dør i branner gjør det i egen bolig. Han viste samtidig til at elektriske anlegg og utstyr er brannårsaken i nær halvparten av branntilfellene, inkludert feil bruk av elektrisk/elektronisk utstyr. I 29 prosent av branntilfellene er årsaken åpen ild, eksempelvis stearinlys.

Økte kostnader

KOBBL har nylig inngått en ny treårsavtale med Gjensidige, etter å ha innhentet pristilbud også fra flere andre, anerkjente selskaper. Det etter at Gjensidige har gått underskudd på gjeldende avtale på grunn av alle skadene, spesielt vannskader.

- Hvert enkelt borettslag vurderes individuelt ut fra blant annet skadehistorikk, men i gjennomsnitt blir det en prisøkning på 30 prosent neste år. På toppen av dette kommer indeksregulering, fortalte KOBBL-direktør Odd Henning Dypvik på konferansen.

Han opplyste videre at i bygg eldre enn 40 år dekker ikke forsikringen såkalt «eldeskader». Manglende vedlikehold kan dessuten medføre avkortning i forsikringsutbetalingen.

 


Name:
Email:
Subject:
Message:
x