Kongsvinger på norgestoppen

Kongsvinger har hatt høyest vekst i boligprisene i Norge med en oppgang på 54 prosent siste fem år. Salgsleder Raymond Øverby i EiendomsMegler 1 Kongsvinger forventer prisvekst også det neste året.

Kongsvinger på norgestoppen

Raymond Øverby, salgsleder i EiendomsMegler 1 Kongsvinger, forklarer hvorfor Kongsvinger har hatt landets høyeste vekst i boligprisene, og hva vi kan forvente framover.

BoBra: Hvorfor har boligprisene i Kongsvinger steget mest i Norge?

Øverby: Den viktigste årsaken er at boligprisene i Kongsvinger var svært lave for fem år siden. For fem år siden var det mye billigere å kjøpe bolig i Kongsvinger enn i Elverum. Nå er det omtrent like dyrt å kjøpe samme type bolig i de to byene.

BoBra: Men det er like mange innbyggere i Kongsvinger i dag som for fem år siden. Hvem er det som har bidratt til at prisveksten har vært så høy?

Øverby: Innbyggernes inntekter er ganske like i Kongsvinger og i Elverum. For fem år siden brukte en familie i Kongsvinger en lavere andel av inntektene på kjøp av bolig enn i Elverum. Lånet ble mindre for samme type bolig. De siste fem årene har innbyggerne i Kongsvinger valgt å bruke en større andel av inntektene på å kjøpe akkurat den boligen de vil ha. Det har vært langt flere budgivere på boligene i Kongsvinger enn i Elverum de siste fem årene.

BoBra: Men hvis det har vært så mange budgivere på boliger i Kongsvinger, hvorfor har det ikke blitt bygget flere nye boliger?

Øverby: Det har blitt bygget færre nye boliger i Kongsvinger enn i Elverum de siste fem årene. Med lave boligpriser har det vært vanskelig for dyrere nye boliger å konkurrere med rimeligere bruktboliger. Prisforskjellen har tidligere vært stor mellom en brukt enebolig og en ny leilighet. Nå er boligprisene i Kongsvinger blitt høye nok til at det vil bli bygget flere nye boliger i årene som kommer.

BoBra: Ville det ikke vært bedre om boligprisene i Kongsvinger hadde vært like lave som før?

Øverby: Det er ikke noe mål i seg selv å få høyest mulige boligpriser. Høye boligpriser gjør det vanskeligere å komme inn på boligmarkedet i etableringsfasen. På den annen side betyr høyere boligpriser at boligkjøperne nå er villige til å betale mer for å bo i Kongsvinger enn før. Det tyder på at boligkjøperne mener at Kongsvinger er et bedre sted å bo i dag enn for fem år siden.

BoBra: Hvordan kan EiendomsMegler 1 fastslå at Kongsvinger har hatt Norges høyeste prisvekst de siste fem årene?

Øverby: Tallene som viser at Kongsvinger har hatt høyest prisvekst kommer fra Eiendom Norge. Det er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Statistikken viser utviklingen i boligpriser i 111 kommuner, distrikter og bydeler i Norge.

BoBra: Hvilke andre steder har hatt omtrent like høy prisvekst som Kongsvinger?

Øverby: Kongsvinger topper foran bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene i Oslo. Hvis vi ser kun på kommuner, topper Kongsvinger foran Ringerike, Ås, Oslo, Holmestrand, Askim og Eidsvoll. Vi ser at flere kommuner i pendleravstand til Oslo har hatt en spesielt høy prisvekst. Flere som jobber i Oslo har flyttet litt lenger unna jobben enn før for å få råd til å kjøpe en familiebolig.

BoBra: Men Kongsvinger er lenger unna Oslo enn de andre kommunene på toppen av lista. Hvorfor ligger Kongsvinger aller øverst da?

Øverby: Prisveksten i Kongsvinger skyldes i liten grad pendling til Oslo. Men nærheten til Oslo har likevel medvirket til at Kongsvinger er blitt mer populært som bosted enn før. Vi forventer at Kongsvinger får en ny opptur så snart det blir vedtatt å ferdigstille sammenhengende firefelts motorvei helt til Oslo.

BoBra: Forventer du at den høye prisveksten i Kongsvinger fortsetter i årene som kommer?

Øverby: Vi forventer at prisveksten i Kongsvinger blir lavere de neste årene enn i de foregående årene. Det skyldes at prisveksten i hele Norge blir lavere de neste årene. I tillegg har boligprisene i Kongsvinger nå kommet opp på et mer riktig nivå sammenlignet med for eksempel Elverum. Vi forventer en årlig prisvekst i Kongsvinger på fire til fem prosent de neste årene.

BoBra: Hvordan har den høye prisveksten i Kongsvinger påvirket din hverdag som eiendomsmegler?

Øverby: En svært høy andel av våre boliger har blitt solgt allerede dagen etter visning. Det stiller ekstra høye krav til oss som eiendomsmeglere. Når det er høy aktivitet drar vi en ekstra fordel av å være distriktets klart største eiendomsmegler. Det gir oss bedre innsikt i boligmarkedet enn andre eiendomsmeglere. I tillegg har vi et større apparat som kan sikre at alle de viktige detaljene følges til punkt og prikke også når aktiviteten er på det høyeste.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x