Forslag om ny arvelov

Visste du at Stortinget har vedtatt et forslag til ny arvelov?

Lovforslaget inneholder regler både om arv og om skifte av dødsbo, og erstatter dermed både arveloven og skiftelovens regler om dødsboskifte.

Forslag om ny arvelov

Skiftelovens regler om skifte av felleseie ved samlivsbrudd foreslås plassert i ekteskapsloven. Den nye loven skal hete lov om arv og dødsboskifte. Det er ikke ennå bestemt når loven skal trå i kraft.

Den nye loven er enklere å forstå for folk, fordi reglene for hva man arver, hvor mye man arver og hvordan man gjennomfører arveoppgjøret nå er samlet i samme lov. I tillegg er språket forenklet, som gjør at lovens ordlyd er lettere å forstå for folk flest.

I hovedsak videreføres gjeldende arveregler men med noen viktige endringer.

Blant annet øker grensen for pliktdelsarven for livsarvinger. Etter dagens arvelov kan pliktdelsarven per barn fra hver av foreldrene begrenses ned til 1 million kroner. I den nye loven økes pliktdelsarven til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp som i dag blir ca. 1,5 millioner. Folketrygdens grunnbeløp reguleres hvert år, så i tillegg til den nye minstesummen på 15 G, så vil det barna har krav på nå øke i takt med prisutviklingen. Endringen innebærer dermed en begrensning i mulighetene til å bestemme fordelingen av ens formue i testament.

I tillegg, i motsetning til før, skal man etter den nye loven kunne testamentere bort bestemte eiendeler, også om slike eiendeler er verdt mer enn arvingens andel av arven. Arvingen må i så fall betale det overskytende til boet.

Har du noen spørsmål knyttet til dette, eller trenger du hjelp til skriving av testamente, ektepakt, samboerkontrakt etc, så kan du som KOBBL medlem få profesjonell hjelp til svært gunstig medlemspris fra Kobbls advokat.

Ring Marianne på 928 62 508 eller send en epost til mm@kobbl.no 


Name:
Email:
Subject:
Message:
x