Trivselsprisen til Foreningen Festningsspillet

Trivselsprisen er en hederspris som deles ut av KOBBL og DNB. Formålet med prisen er å skape engasjement, og å motivere til å tenke kreativt. Prisen skal bidra til å gjøre Kongsvinger til et sted som alle kan trives i og være stolte av. Prisen består av et diplom og 25.000 kr.

Trivselsprisen til Foreningen Festningsspillet

Trivselsprisen kan tildeles lag, foreninger eller enkeltpersoner. Prisvinneren skal gjennom sitt engasjement og vilje til å gjøre noe som gagner flere, ha bidratt til å skape et bedre miljø, fellesskap, samhold og økt trivsel i hele eller deler av Kongsvinger kommune. Blant tidligere vinnere er KIL Hockey, Nærmiljøsenteret ved Kongsvinger Bedehus, Drum Ladies og Glommasvingen Janitsjar.

Til årets pris ble det foreslått 10 gode kandidater som hver på sin måte har bidratt til prisens formål. Juryen valgte enstemmig å tildele prisen til Foreningen Festningsspillet, og utdelingen skjedde på Kongsvinger Festning 24. mai. Det var Eva Sander som hadde foreslått årets vinner.

Juryen har bestått av Odd Henning Dypvik (KOBBL), Per Arne Vågsæter (DNB), Thor Sørum-Johansen (Glåmdalen) og Margrethe Haarr (Kongsvinger kommune).

Juryens begrunnelse

Festningsspillet har siden 1992 blitt spilt åtte ganger på Kongsvinger festning. Festningsspillet er en historisk forestilling som omhandler hendelser fra distriktet i perioden 1808 til 1817. Festingsspillet gir publikum en økt forståelse for hva hendelsene, beboerne og distriktet har betydd for norgeshistorien og vår nasjonale identitet.

Foreningen Festingsspillet står bak oppsetningen. Foreningen drives av lokale krefter med medlemmer av Kongsvinger amatørteater og Kongsvinger blandakor i spissen. Forestillingen er åpen for amatører i hele regionen, og det legges ned et imponerende dugnadsarbeid fra mange frivillige.

I 2018 ble det lagt ned store ressurser og innsats for å løfte spillet ytterligere. Dette var med på å gi festningsspillets store publikum en unik opplevelse. Forestillingen trekker også til seg publikum fra langt utenfor Kongsvingers grenser.

Festningsspillet har siden oppstart bidratt til å fremme Kongsvingers og distriktets historie og identitet, og til å bygge stolthet. Foreningen festningsspillet bidrar i høy grad til trivsel for utøvere og publikum.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x