Møt opp på generalforsamlingen og årsmøtet!

Nå går årets generalforsamlinger og årsmøter av stabelen for borettslag og eierseksjonssameier. Det er som regel mange som ikke deltar og derfor kommer KOBBL med en generell oppfordring til alle andelseiere og seksjonseiere: Møt opp på generalforsamlingen og årsmøtet! Din stemme er viktig, for her kan du være med å bestemme det som skjer.

Møt opp på generalforsamlingen og årsmøtet!

Du har sikkert mottatt en innkalling fra styret der du bor og styret skal gi en frist for innspill til saker. For at en sak skal kunne vedtas på generalforsamlingen/ årsmøtet, må den være med i innkallingen. Dersom du har gode forslag som de andre andelseierne/ seksjonseierne vil nyte godt av så spill den inn for styret innen fristen. Dersom forslaget ditt får flertallet på generalforsamlingen/årsmøtet så har du vært med på å påvirke din og andres hverdag. Du får også en god oversikt over hva som skjer i borettslaget/ eierseksjonssameiet du bor i. 

Alle generalforsamlinger/årsmøter gjennomføres før utgangen av juni og i innkallingen ser du hvilke saker som skal tas opp. Generalforsamlingen /årsmøtet kan treffe vedtak, instruere styret, eller omgjøre tidligere vedtak på generalforsamlingen/ årsmøtet eller i styret. Årsberetning fra styret, årsregnskap og valg av styremedlemmer er obligatoriske saker som alltid behandles. I tillegg kommer saker som er spilt inn fra andelseiere/ seksjonseierne i borettslaget /eierseksjonssameiet.

Generalforsamlingen/ årsmøtet gir deg som beboer oversikt over drift og økonomi i selskapet du er medeier i. Valg av styremedlemmer gir deg mulighet til å være med å bestemme hvem som skal stå for den daglige driften av borettslaget/eierseksjonssameiet. I forkant av generalforsamlingen/årsmøtet har valgkomiteen gjort jobben med å foreslå aktuelle personer som er villige til å ta på seg jobben å drifte borettslaget/ eierseksjonssameiet til beste for felleskapet. Det er ingen begrensning på hvem som kan sitte i et borettslagsstyre /eierseksjonsstyre. Alle som er myndige kan velges. Dersom du likevel ikke har anledning til å delta, så sørg for å gi noen andre fullmakt til å stemme på dine vegne. Da unngår du å bli satt på sidelinjen når viktige avgjørelser blir tatt.

Det er to former for flertall som gjelder på generalforsamlingen /årsmøtet, simpelt flertall og kvalifisert flertall. Hovedregelen er at mange saker avgjøres med simpelt flertall. Det betyr at alternativet med flest stemmer vinner. Vedtak som innebærer endringer utover det som er vanlig drift og vedlikehold i borettslaget/ eierseksjonssameiet, krever kvalifisert flertall. Det betyr et flertall på to tredeler av stemmene. Bygging av balkonger eller tilbygg og innstallering av heis, er normalt eksempler på dette. Og din stemme kan være avgjørende for om sak får flertall, så møt opp selv eller gi andre fullmakt til å stemme for deg.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x