Solceller på bolighus – er det interessant?

Solceller har blitt mer effektive og billigere. Er det nå tida for å skaffe seg solceller også i Norge?

Solceller på bolighus – er det interessant?

I 2018 ble det installert flere solcelleanlegg i Norge enn noen gang tidligere. Strømprisen var høy og kombinert med en solrik sommer var solstrømsprodusentene kjempefornøyd. Men – er solceller noe for «hvermannsen», er det økonomisk fornuftig, er det lettvint, hvordan er det med vedlikehold?

Tekst: Lars Eivind Stagrim Håve, Eidsiva Energi. Foto: Eidsiva Energi

Eidsiva Energi har de siste 2 år installert solcelleanlegg til private og gårdsbruk og har høsten 2018 merket en stor økning i interessen. Økningen i interessen er i stor grad på grunn av at det har blitt enkelt å få installert solcelleanlegg og at det har blitt en lønnsom investering. Ikke alle hus ligger slik til at de skal ha solceller, noen ligger i skygge eller har ugunstige vinkler. For mange hus så er solceller et godt alternativ. Det finnes nå gode nettsider for å se hva man kan få ut av et anlegg. Eksempelvis så har Eidsiva laget en egen solside der man kan sjekke sitt bygg. Går du inn på nettsiden eidsivastrom.no/sol kan du søke opp bygget ditt og se mulighetene. Der ser du blant annet hvor stort anlegg som kan installeres på takflatene, hva det vil produsere og hva det vil koste. Eidsiva leverer «nøkkelferdige» installasjoner og tar ansvaret for å prosjektere, planlegge, gjennomføre og sette i gang anlegget. Det er med andre ord enkelt å få det til.

Prisen for å installere solceller har gått dramatisk ned de siste 10 årene. Samtidig så har Enova en god støtteordning til privatpersoner som kjøper solcelleanlegg. Støtten er mellom 10 000 – 28 750 kr avhengig av størrelsen på anlegget. En investering i solceller gir gjerne mellom 5-12% avkastning (eller rente om du vil). Det er langt over hva banken og mange andre spareformer kan tilby. Det kan med andre ord lønne seg å velge grønt.

De fleste solceller som Eidsiva selger i 2019 er sorte med aluminiumsramme eller helt sorte rammer, noe som gir et stilig visuelt inntrykk. Solcellene kan legges utenpå eksisterende tak eller faktisk være yttertaket. Skal man legge nytt tak, er det et godt alternativ å legge solceller som yttertak istedenfor taksten, takpanner eller andre yttertak.

Hva med vedlikehold?

Solcelleanlegget har ingen bevegelige deler bortsett fra kjøleviften i omformeren (vekselretteren). Slik sett er det minimalt med slitasje i anlegget, de er bygd for å vare. Panelene, kabler og festesystemer er laget for å ligge ute, og har lange garantier. Panelene har en effektgaranti på hele 25 år, som vil si at de skal minimum levere 82% selv etter 25 år. Panelene lever gjerne i 30-40år eller mer. Omformeren må man skifte en gang i anleggets levetid, ca etter 17 år, noe som typisk vil si 5 000kr i en engangssum. Om vinteren vil det på flatere tak gjerne legge seg snø på solcellene. Solcellene tåler snøbelastningen, og solcelleanlegget er dimensjonert for å overholde samme krav til snølast som for huset ellers. Man skal ikke begynne å skrape panelene rene for snø og slik risikere å ripe dem opp, men la snøen smelte. Når solen blir sterk igjen i mars så vil snøen smelte og anlegget produsere fram til snøen legger seg igjen. Med andre ord så er det ikke noe vedlikehold som skal gjøres om vinteren.

Om sommeren så kan det i perioder med mye pollen og lite regn legge seg et lag med partikler på solcellene. Dette senker effektiviteten noe og innebærer at du i løpet av en sommer bør spyle av panelene 1-3 ganger. Dette er det eneste vedlikeholdet du typisk vil ha med solcelleanlegget.

Lurt å bestille vinterstid

Solcelleanlegg installeres når takene er bàre for snø og is. Eidsiva har så langt i 2019 opplevd en stor pågang av dem som vil sikre seg montasje av solcelleanlegg til våren. Det er lurt å få installert anlegget på vårparten for å få med seg mest mulig produksjon allerede første året. For å sikre seg tidligst mulig montasje, og ikke komme langt bak i rekken av installasjoner er det lurt å bestille anlegget vinterstid.

Det gjenstår å se om 2019 blir et like godt solår som 2018. En ting som er sikkert er at det vil være et år med enda flere solcelleanlegg i Norge.

Ønsker du å se mulighetene for solcelleanlegg på ditt hus, gå inn på eidsivastrom.no/sol. Dersom boligselskap vil se på mulighetene for solcelleanlegg på taket, kan dere ta kontakt med KOBBL.

Og husk på at Eidsiva Energi tilbyr gunstig strømavtale for deg som er medlem i KOBBL. Med Boligbyggelag Spot får du strøm til spotpris, som følger prisen på kraftbørsen time for time og vanligvis gir lavest kostnad gjennom året. Med et lite påslag utenpå spotprisen er dette en enkel og rimelig avtale. Bestill strømavtalen her eller kontakt Eidsiva Energi på telefon 62 12 32 62 hvis du lurer på noe.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x