Dugnad i borettslag og sameier

Nå er det snart tid for dugnad igjen, som mange borettslag og sameier arrangerer et par ganger i året. Dette gjøres for å få ryddet på fellesarealene, men det kan også være en fin måte å få gjort noe av vedlikeholdsarbeidet med lavere kostnader.

Dugnad i borettslag og sameier

Dugnadsordningen fungerer fint så lenge alle er med, men det er dessverre ofte eiere som ikke ønsker eller ikke har anledning til å delta. Dette kan oppleves som urettferdig for de som faktisk stiller opp for fellesskapets beste. Styret kan derfor ha behov for virkemidler for å øke dugnadslysten.

Ingen dugnadsplikt

Det er ingen plikt til å delta på dugnad og den enkelte trenger derfor ikke ha noen grunn for å ikke møte opp. Det er derfor ikke å anse som mislighold dersom man ikke deltar. Dette kommer av at vedlikehold av fellesarealene er fellesskapets ansvar, og ingen eiere kan derfor pålegges å utføre dugnadsarbeid.

Men det er viktig å merke seg at husordensreglene kan inneholde regler om at eierne skal utføre trappevask, gressklipping, snømåking og lignende. Dette må eierne gjøre, og unnlatelse av å utføre slike oppgaver er å anse som mislighold. Det er imidlertid en forutsetning at arbeidet er av en slik art at bestemmelsene er å anse som om vanlige husordensregler. Husordensregler som at eierne selv skal beise ytterveggene eller utføre annet vedlikeholdsarbeid, vil ikke være å anse som vanlige husordensregler.

Ikke tillatt med dugnadsgebyr

Det er ikke tillatt å ilegge dugnadsgebyr for de som ikke deltar på dugnaden, slik praksis er hos mange borettslag og sameier. Man kan ikke straffes for noe man ikke har plikt til å delta på. Et standard gebyr vil heller ikke være i tråd med reglene som gjelder for fordeling av felleskostnader.

Godtgjørelse for dugnadsarbeid

Det er styret som har ansvar for vedlikehold av fellesarealene, og styret kan derfor bestemme at vedlikehold skal utføres, og på hvilken måte dette skal skje. For eksempel ved at styret engasjerer fagfolk til å utføre arbeidet. Dersom arbeidet er egnet for det, kan styret bestemme at det skal utføres på dugnad, og styret kan beslutte at det skal utbetales godtgjørelse til de eierne som deltar på dugnaden. Godtgjørelsen for dugnad er skattefri så lenge andelseieren ikke har fått betalt for å utføre arbeid for andre.

Kan man heller velge å redusere felleskostnadene?

I noen borettslag og sameier får dugnadsdeltagerne reduserte felleskostnader den måneden dugnaden avholdes. Men dette kan være i strid med borettslagsloven § 5-19 og eierseksjonsloven § 23 om hvordan felleskostnadene skal fordeles. Man bør derfor heller ha en ordning med økonomisk kompensasjon til dugnadsdeltagerne.

Lykke til med årets dugnader!


Name:
Email:
Subject:
Message:
x