Styreportalen – et genialt digitalt verktøy for styrearbeid

Styreportalen fra KOBBL har eksistert i en årrekke, som et digitalt verktøy for de som sitter i styret i et boligselskap eller i et idrettslag. Den har gjennom årene blitt oppgradert og utvidet, men det er først i de senere årene styrene har benyttet seg av tilbudet. I starten, og frem til for ett drøyt år siden, var det frivillig for styrene om de ønsket å benytte Styreportalen. Allikevel er det per i dag kun 3% av KOBBLs kunder som ikke har tatt i bruk verktøyet

Skjermbilde fra portalen:
Styreportalen – et genialt digitalt verktøy for styrearbeid

 

Styreportalen er KOBBLs nettbaserte verktøy som er utviklet for å gjøre styrearbeidet enklere og mer effektivt. Alle styremedlemmer kan logge seg inn og finne samme informasjon.

Styreportalen gir styremedlemmene en unik mulighet til å ha bedre oversikt over tingenes tilstand til enhver tid, noe som gjør det lettere å sitte i et frivillig styre i 2019.

Her kan styret enkelt behandle fakturaer, samtidig som man har full oversikt over økonomien. Det daglige regnskapet, budsjettet og alle relevante lister og dokumenter som er under behandling eller som er arkivert, finner man i Styreportalen. Protokoller fra styremøter lagres fortløpende og gjør det enkelt å holde oversikten over besluttede saker, tidspunkter og ikke minst holde effektivt tråden i framdriften av styrearbeidet både for nåværende og fremtidige styrer.

Kort oppsummert har altså de fleste boligselskap og idrettslag KOBBL er forretningsfører for, oppdaget fordelene med Styreportalen som verktøy;

  • Styreportalen gjør det mulig å jobbe papirløst og effektivt.
  • Dokumentene som er relevante for styret er alltid tilgjengelig i en sikker og brukervennlig løsning, som man kan koble seg opp på via både mobiltelefon og PC.
  • Forberedelse til møter og distribusjon av styredokumenter blir enklere og langt sikrere enn distribusjon via e-post eller andre kanaler. Gjennomføring av møter og etterarbeid blir også mer effektivt og smidig.
  • Gode økonomiske rapporter gir til en hver tid full oversikt over økonomien i boligselskapet eller idrettslaget.
  • Enkelt å godkjenne fakturaer før forfall. Kan også gjøres på mobiltelefonen.
  • Opsetting av hvilke portalbrukere som skal godkjenne fakturaer. Det er god forretningsførerskikk at minst to personer skal kvittere på en faktura før den er godkjent til betaling. Dette settes opp automatisk i portalen.
  • Full oversikt over boligselskapet, og dets daglige drift.
  • Automatiske varsler kan sendes på SMS og/eller epost om ønskelig.
  • Oversikt over inn- og utflytting, andels-/seksjonseiere samt bruksoverlating.
  • Alle oppgavene i forbindelse med årsoppgjøret utføres elektronisk i portalen. Både KOBBL og styrets oppgaver vil vises i portalen. Styret kan utføre sine oppgaver direkte i portalen, og følge framdriften av KOBBLs oppgaver.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker et uforpliktende tilbud på forretningsførsel av boligselskapet eller idrettslaget du sitter i styret til!

Kontakt KOBBL


Name:
Email:
Subject:
Message:
x