Kvinner i borettslagsstyrer m.m.

Kvinner leder 27 av 90 styrer

De to borettslagene Sundvegen og Liakollen II i Kongsvinger har bare kvinnelige styremedlemmer.

I Sundvegen på Tråstad er dessuten tre av fire varamedlemmer kvinner, så følgelig er sju av åtte valgte representanter kvinner. Styret i Liakollen II består av tre kvinner, mens de to vararepresentantene er menn.

Av til sammen 90 borettslag og sameier tilknyttet KOBBL har 27 kvinnelig styreleder. I borettslagene Uglevegen, Langerudlia I, Digerud II, Skriverskogen, Guldbæklia, Storgata 9 og Åkervegen er tre av de fire styremedlemmene kvinner, lederne inkludert. I flere borettslag er dessuten to av tre styrerepresentanter kvinner.

Øvrebyen Park boligsameie og borettslagene Tråstad Øst , Myra, Brattbakken, Fjellflokkvegen, Gråspurvvegen, Kreklingvegen og Tverrvegen har bare menn i styret. De fem førstnevnte har to kvinnelige vararepresentanter, Tverrvegen og Kreklingsvegen bare ei og Gråspurvvegen ingen.

Dette er styret i Sundvegen BRL: Kjersti Vevstad (styreleder), Grete Hagen, Ida Lindmo og Jacqueline Edwards. Styret i Liakollen II borettslag består av Solveig Jonassen (styreleder), Evy Tråstadkjølen og Sidsel Wiederstrøm.

Kvinner i borettslagsstyrer m.m.

Stor variasjon på styreoppfølging

Selv om de fleste borettslagene er flinke til å følge opp eksempelvis frister for innlevering av budsjetter og årsmelding, er det noen gjengangere som stadig må purres opp.

Tekst og foto: Rolf Nordberg

Dette opplyser kunderådgiver Marianne Brandborg Hansen (bildet) i KOBBL, boligbyggelaget som er forretningsfører for stort sett alle borettslag og sameier i Kongsvinger-regionen.

-- Det er gjerne de samme som går igjen, enten det gjelder temakvelder, generalforsamlinger og annet. Dette medfører en del ekstraarbeid for oss, og vårt håp er de som i dag er passive kommer mer på banen, forteller hun.

Fra papir til styreportal

Fram til nå har de ulike styrene i borettslag og sameier stort sett kunnet forholde seg til budsjetter, regnskap, årsmeldinger og forslag på papir, men slik vil det ikke være i framtida. Mer og mer vil foregå på den elektroniske styreportalen. Anvisning av fakturaer har foregått på denne portalen en god stund, regnskapsoversikter ligger der, og nå sist «foregikk» også budsjettarbeidet der.

Nå følger dokumentene til generalforsamlinger etter. Forut for årets generalforsamlinger må de enkelte styrer selv skrive inn årsberetning/årsmelding på styreportalen, likeså teksten til saker som skal behandles, inkludert forslag til vedtak.

-- Vi er litt spente på hvordan dette vil fungere dette første året, men vi vil bistå dem som trenger hjelp for å få det til, forklarer kunderådgiveren som på sin tidligere arbeidsplass i OBOS fram til 2010 var vant til slike elektroniske løsninger.

Kurs til høsten

Til høsten vil KOBBL arrangere kurs i utvidet bruk av styreportalen, som har en rekke praktiske funksjoner og vil eksempelvis kunne benyttes til arkivering av brev, dokumenter, vedtekter, ordensregler og styreprotokoller, og til innkalling til styremøter – for å nevne noe. Noen borettslagsstyrer har allerede tatt i bruk noen av disse funksjonene.

---

KOBBL eier ikke noe borettslag

Endel andelseiere og beboere har den feilaktige oppfatning at KOBBL er overordnet det enkelte borettslag og kan «instruere» disse.

-- Fremdeles er det mange som tror at KOBBL eier borettslagene, og sier at de bor i KOBBL-leilighet. Men slik er det ikke. KOBBL er bare innleid som forretningsfører for borettslag og sameier. Det enkelte borettslag og sameie er en egen selvstendig, juridisk enhet, oppklarer kunderådgiver i KOBBL, Marianne Brandborg Hansen.

Villfarelsen medfører eksempelvis at enkelte andelseiere/beboere kontakter KOBBL med klager på forhold der de bor, og tror at KOBBL kan gripe inn. Slik er det altså ikke.

Borettslag og sameier står for øvrig fritt til å bruke KOBBL som forretningsfører eller ei, men praktisk talt uten unntak velges KOBBL lokalt - ut fra det 74-årige boligbyggelagets erfaring, fagkunnskap, pris og service.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x