Skal du pusse opp badet og bor i borettslag?

(Illustrasjon: Monsen/NBBL)
Skal du pusse opp badet og bor i borettslag?

En baderomsoppussing kan innebære betydelige inngrep i bygningen. Er badet gammelt og slitt er det som regel ikke tilstrekkelig å legge nye fliser og bytte baderomsinnredning. Å pusse opp badet innebærer også ofte å skifte røropplegg og gjøre noe med badets fuktsikring. Før du går i gang er det viktig å være klar over at både borettslagsloven og plan- og bygningsloven har regler du må forholde deg til.

Reglene innad i borettslaget

Det meste av arbeidet i forbindelse med en baderomsrenovering kan du gjøre uten tillatelse fra styret. Baderomsinnredningen kan du selvsagt skifte ut etter eget ønske, og legging av fliser, gulvbelegg og ny membran er også tiltak du kan gjøre uten å spørre noen om lov.

I et borettslag har du som andelseier ansvaret for vedlikehold av din andel. Vann kan forårsake store skader, og et utett bad har derfor stor skadepotensial. Før du bestemmer deg for hva som skal gjøres på badet og hvem som skal utføre dette, er det fornuftig å ha i bakhodet at det er du som andelseier som er ansvarlig for at badets gulv er tett og at teknisk forskrift er fulgt, slik at det ikke oppstår skader på fellesarealer eller andre leiligheter. Av hensyn til både deg selv, naboene og borettslaget for øvrig bør du derfor forsikre deg om at spesielt membranarbeidene gjøres på en forsvarlig måte.

Skal du først skifte ut membranen, så vil det ofte være hensiktsmessig å også skifte ut sluket. Det er en kjensgjerning at overgangen mellom sluk og tettesjikt er et område hvor det ofte oppstår lekkasje, og man bør være ekstra påpasselig slik at denne overgangen blir tett. Dette vil ofte innebære at det vil være det beste å skifte sluket. Sluket er imidlertid en del av borettslagets ansvarsområde, og skal du som andelseier på egen hånd gå i gang med å skifte dette, må du ha samtykke fra styret.

Andre inngrep i bærende konstruksjoner vil også kreve styrets samtykke. Det samme vil være tilfellet dersom du ønsker å gjøre endringer på felles røropplegg eller andre fellesinstallasjoner.

Det kan også være lurt å snakke med styret før du begynner med oppussingen, selv om oppussingen din ikke vil berøre fellesarealer eller installasjoner, for å høre om borettslaget har noen planer om felles rehabilitering av i nærmeste fremtid. Da kan du tilpasse deg slik at det unngås at arbeid må gjøres to ganger.

Må du søke kommunen når du skal pusse opp badet?

Hovedregelen er at du ikke trenger å søke plan- og bygningsmyndigheten om å pusse opp badet. En forutsetning for dette er imidlertid at arbeidet er innenfor bruksenheten. En leilighet vil som regel være en bruksenhet. I veiledningen til byggesaksforskriften er følgende nevnt som eksempler på arbeider på bad hvor det ikke er søknadsplikt:

-          Fliser, gulvbelegg, panel og annen kledning lagt på vegg i tillegg til gipsplater o.l.

-          Fliser, støp og varmekabler som er lagt oppå et betongdekke.

-          Skifte av sluk i betongdekke med innstøpt avløpsrør (forutsetter at det er igjen minimum 5cm betong til naboen under)

Dersom etasjeskillet mellom leilighetene er av tre, så vil et skifte av sluk som regel medføre at brannskillet mellom leilighetene brytes. Da vil arbeidene være søknadspliktige. Er du i tvil om det kan foreligge søknadsplikt, så ta kontakt med plan- og bygningsetaten i kommunen. Hvis du har noen spørsmål rundt ansvarsfordelingen kan du ta kontakt med KOBBLs advokat Marianne Marthinsen, tlf 928 62 508, epost mm@kobbl.no, så kan hun hjelpe deg.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x