Lia Borettslag feirer 50 år

De gjør som bamsefar

...fyller 50  ­- og feirer i Lia

I åsen skal det være fest for hundrevis i Lia. For borettslaget er 50 år omtrent på denne ti'a.

Lia Borettslag feirer 50 år

De gjør som bamsefar

...fyller 50  ­- og feirer i Lia

I åsen skal det være fest for hundrevis i Lia. For borettslaget er 50 år omtrent på denne ti'a.

 

Tekst og foto: Sigmund Fossen

 

- Det blir akkurat som bamsefar hos Torbjørn Egner, dette, Tom Haget?

 

- Ja.  Det blir fest i Lia her også, med grilling, ordfører og varaordfører. Ja, ikke grilling av ordfører og varaordfører, da – verken fysisk eller i overført betydning, men de skal være hjertelig til stede under 50-årsmarkeringen vår, sier styrelederen i Lia borettslag i Kongsvinger.

Han inviterer til stor fest når borettslaget feirer sine 50 år i dag. (NB! Festen ble avholdt 11 juni)

 

Ingen vil være bamsefar

- Men hvem er bamsefar i Kurudlia?

- Det må være borettslaget, det. Det er jo borettslaget vi skal feire 50-årsdagen til. Det er i hvert fall ikke meg, sier styrelederen.

- Ikke meg heller, protesterer tidligere styreleder Egil Andersen, som er en av dem som har lengst fartstid i borettslaget.

- Jeg har nok vært mye rart gjennom årene, men bamsefar er ikke blant de rollene jeg har hatt, mener Andersen, også kjent som politiker gjennom en årrekke for Arbeiderpartiet.

 

Ingen vil flytte fra Lia

 

Både Tom Haget og Egil Andersen er blant dem som har hatt adresse i Lia  borettslag siden 1970- og 80-tallet, da borettslaget var ganske nytt. Flere andre har bodd der enda lengre, siden «tidenes morgen», og nesten ingen vil flytte fra Kløverbakken, Fiolbakken, Hvitveisbakken eller Soleiebakken.

-        Nei, det er veldig stabilt, og svært lite gjennomtrekk. Det tyder bare på at folk trives her, og det liker vi. Det er et stille og rolig boligområde, og sjelden har vi hørt at noen har klaget på støy eller høylytt festing. Det skjer så å si aldri. Mange savner tvert imot litt mer bråk i området, sier Tom Haget.

 

Savner barn og unge

Er det en forgubbing i Lia borettslag, mener du?

-        - Nei, det vil jeg ikke si. Vi har en fin blanding av eldre og yngre, men vi kunne helt klart ønske oss flere barnefamilier. Det ville skapt litt mer liv, mener Haget, og sikter blant annet til lekeplassen og fotballbanen nedi bakken, som altfor sjelden blir brukt.

-        Nestleder i borettslagets styre, Fred Pedersen, er helt enig.

-        - Snart er det vel bare oss gamlegutta, som Egil Andersen og jeg, som leker her, humrer han.

-        De savner begge mer barnelatter og aktivitet på den lokale løkka.

-        - Vi har skole og barnehage rett i nærheten, så alt ligger til rette for unge familier med barn, mener de.

-        - Men så lenge ingen flytter herfra, blir det vel heller ingen ledige leiligheter?

-        Selv om det er lite gjennomtrekk, er det stadig noen som blir ledige. Dette er et stort borettslag, med 114 rekkehusleiligheter, og det vil alltid være noen som skal selge, sier Tom Haget.

 

Med utsikt over byen

Lia borettslag i Kurudlia, oppe i åsen ovenfor byen, og med utsikt til festningen og resten av Kongsvinger sentrum, ble stiftet i 1971, men byggingen begynte først året etter, i 1972. Fra byggeperioden finnes det ingen dokumentasjon på utbyggingen, eller hvem som satt i de første borettslagsstyrene. Den nærmeste historikken er det beboerne som har bodd der fra 1970-tallet som kan by på.

- Det var jo lite utbygd i Lia den gang sammenlignet med nå, og dette var jo også et omfattende byggeprosjekt som samlet har 114 leiligheter fordelt på 29 rekkehus. Derfor tok det litt tid før alle boligene i våre fire veier var ferdige, sier Tom Haget.

Bortsett fra en boligbrann i 1987, som fire leiligheter ble berørt av, har det ikke vært noen dramatiske hendelser i boligområdet i Lia.

-        - Nei, jeg kan ikke erindre verken dramatikk eller noen uønskede hendelser, sier Eva Hoel, beboer i Lia siden borettslagets tidlige barndom.

 

Maling og gatelys

- Mener du at Lia borettslag framstår nærmest som et mønsterbruk, Tom Haget?

-  Det skal jeg ikke påstå, men jeg mener vi har et veldrevet og oppdatert borettslag. I fjor ble samtlige rekkehus, 29 i tallet, malt, og det samme ble garasjeanleggene. Hver andelseier har dessuten tilgang til lading av el-bil i sine respektive garasjer. I tillegg ble alle veiene i borettslaget asfaltert, og det ble satt opp gatelys. I løpet av de siste årene har vi også oppgradert alt som handler om el- og brannsikring, i tillegg til mange mindre forbedringer som opprettelse av miljøstasjoner, vannsjekk og nye postkassestativer i alle veiene, sier styreleder Tom Haget.

- Borettslaget har likevel klart å holde fellesutgiftene for hver andelseier på 4.300 kroner i måneden.

- Det er vi faktisk litte stolte av. Vi ligger lavt på skalaen for fellesutgifter sammenlignet med mange andre borettslag i Kongsvinger, sier Haget.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x