Glad kvitring i Bokfinkvegen

Vennersberg III borettslag har det beste bomiljøet i Kongsvinger og omegn

Det ifølge juryen som avgjorde konkurransen som ble utlyst av KOBBL for et halvår siden. Etter å ha vurdert de 13 nominerte borettslagene og sameiene, kom juryen enstemmig til at det nevnte borettslaget fortjente prisen.

Styreleder Bente Bjørnseth (i midten) fikk overrakt synlig bevis på at Vennersberg III er kåret til det beste bomiljøet i Kongsvinger og omegn. T.v. juryleder Jorunn Arnesen og t.h. KOBBL-direktør Odd Henning Dypvik
Glad kvitring i Bokfinkvegen

Tekst og foto: Rolf Nordberg

Hemmelighold og 25.000 kroner
Hvem som stakk av med seieren var holdt strengt hemmelig helt til juryleder Jorunn Arnesen og KOBBL-direktør Odd Henning Dypvik annonserte vinneren på KOBBLs styrekonferanse på Sentrum videregående skole lørdag 13. november. Prisen på hele 25.000 kroner ledsaget av en blomsterbukett ble høytidelig delt ut til den mangeårige styrelederen Bente Bjørnseth, som uavhengig av kåringen var påmeldt på seminaret. Ikke en gang prisvinneren var varslet på forhånd.

Bente kvitterte for utmerkelsen med glad «kvitring», og strålte som en sol på vegne av alle beboerne som bidrar til det gode bomiljøet i og ved de fire boligblokkene beliggende i Bokfinkvegen.
- Det var skikkelig moro å vinne, og beboerne her i borettslaget ble kjempeglad. Jeg har fått veldig mange positive tilbakemeldinger, forteller styreleder Bente Bjørnseth dagen etter prisutdelingen.
I flere av tilbakemeldingene het det at " dette har du fortjent". Bentes mangeårige innsats som styreleder og hennes personlige egenskaper er utvilsomt en helt sentral årsak til at Vennersberg III stakk av med seieren.

Krakker og hyggekveld
Borettslaget sendte ut det glade budskap både på Facebook, e-post og i papirform kort etter at Bente hadde mottatt det synlige bevis på prisen på 25.000 kroner. Styrelederen er allerede tydelig på hva pengene skal brukes til.
- Det skal være noe som skal komme beboerne til gode. Nye krakker og blomsterurner står på ønskelista, og så skal vi ha en hyggekveld der vi skal feire oss selv, trolig til sommeren en gang.


Skal feire: Bente Linna (t.v.) og Bente Bjørnseth er klare for å feire utmerkelsen sammen med de øvrige beboerne i borettslaget.

Passer på hverandre
Borettslaget som stakk av med seieren består av 84 leiligheter i varierende størrelser fordelt på fire lavblokker med adresse Bokfinkvegen 74-78 og 81-97. Nære naboer er Vennersberg skole og Amundheimet barnehage.
- Her hjelper og passer vi på hverandre, og vi er stolte av borettslaget vårt, fastslår Bente Linna og Bente Bjørnseth.
I borettslaget bor det mange eldre, få barn og noen yngre, inkludert to yngre rullestolbrukere. Blant beboerne er også enkelte med innvandrerbakgrunn, og som har kjøpt sine egne leiligheter. Sju av boligene er kommunale, det vil si tilhørende Kongsvinger boligstiftelse.

Blokktillitsvalgte og god informasjon
Selv om det er et relativt stort borettslag, har det ikke noen vaktmester. Derimot har hver av de fire boligblokkene en egen blokktillitsvalgt, som løpende følger opp det meste som skal ordnes. Riktignok får de noen kroner i året i påskjønnelse for innsatsen, men de sparer borettslaget for betydelige beløp samtidig som de er viktige for trivselen og bomiljøet.

Dugnadsviljen er det heller ikke noe å si på. Borettslaget legger dessuten vekt på god informasjon til alle beboerne, enten det er på Facebook, e-post eller på papir i den enkeltes postkasse.

Garasjer og elbillading
Velholdte fellesarealer og lekeplass preger borettslaget. Vedlikehold og utbedringer har også en sentral plass, i henhold til vedlikeholdsplanen som de selv har utarbeidet.

De siste store investeringene har vært nye garasjer og muligheter for elbillading både i alle garasjer og på gjesteparkeringene ute. De neste store prosjektene er rørfornying og nye tak, men først når det ene store lånet til borettslaget er nedbetalt om fire år. De månedlige felleskostnadene er på et absolutt akseptabelt nivå.

- Fantastisk styreleder
Styret består av bare tre personer, pluss vararepresentanter. Helt sentral er Bente Bjørnseth, som i om lag et dusin år har vært styreleder og følgelig har sørget for viktig kontinuitet i styrearbeidet. Dermed vet også alle beboerne godt hvem hun er, og ringer henne om nær sagt alt mulig. Styrelederen er «alltid» tilgjengelig og imøtekommende.
- Vi har en fantastisk styreleder, roser beboer Bente Linna.

Artikkelforfatteren var med i juryen som kåret det beste bomiljøet.

Alle finalistene fra Vennersberg
Med mange gode kandidater var det ikke lett for juryen å plukke ut de tre finalistene som ble gått nærmere etter i sømmene.

Ifølge juryleder Jorunn Arnesen var dette en vanskelig og krevende prosess fordi det var så mange gode kandidater, og det derfor ikke var lett å rangere dem. Etter et langt jurymøte og grundig vurdering av alle innsendte og begrunnede forslag på til sammen 13 borettslag og sameier, ble til slutt Tiurberget i Rognebærvegen, Langerud i Bringebærvegen og Bjørnebærvegen, og Vennersberg III i deler av Bokfinkvegen utpekt som finalister.

Rekkehus og blokker
Alle tre har tilhold på Vennersberg, Kongsvingers folkerikeste bydel. To av dem består hovedsakelig av rekkehusboliger, det tredje av fire boligblokker med til sammen 84 leiligheter. Etter den første gjennomgangen av kandidatene inviterte juryen seg selv til å besøke hvert av de tre borettslagene for å få bedre kunnskap om bomiljøene og vurdere dem opp mot hverandre. Med bistand av KOBBL-administrasjonen ble også forhold som økonomistyring, vedlikehold og beboerdemokrati «gransket» - forhold som utvilsomt har betydning for bomiljøet.

Vafler og «skrytebrosjyre»
Juryen ble tatt svært godt tatt imot i de tre borettslagene, som alle oste av trivsel og godt bomiljø. Tiurberget vartet til og med opp med utendørsservering av kaffe og nystekte vafler, mens Vennersberg III for anledningen bød på nyprodusert, firesiders fargebrosjyre om borettslaget kun for å gi til juryen.
- På eget initiativ laget noen beboere denne brosjyren da de fikk vite at vi var blant de tre finalistene, forklarte styreleder Bente Bjørnseth entusiastisk.

Insektshotell og kjæledyr
Alle de tre borettslagene framsto som veldrevne, velholdte og med både vedlikeholdsplaner på plass og god økonomistyring. De er stort sett også flinke til å informere sine beboere. Samhold, hjelpsomhet, positivitet, godt naboskap og dugnadsvilje er betegnelser som går igjen. Alt dette bidrar til gode bomiljøer. Det samme gjør opplegg for elbil-lading.

Tiurberget med 36 boliger kunne vise fram «krydder» som insektshoteller, og borettslaget har av og til besøk av rådyr. Sykkelstall, malebod, velholdt lekeplass, tillatelse til å ha kjæledyr og en viss frihet når det gjelder fargevalg framhever de også som positivt. Dette borettslaget har dessuten vært initiativtaker til en felles velforening: Vennersberg og Langerudberget Vel.


Tiurberget Borettslag var en verdig finalist. Her representert ved Tor Aas (t.v.) og Vilni Verner Holst Bloch.

Sommerfest og sekker med ved
Omtanke for hverandre står sentralt for Langerud borettslag med 31 boliger, og det bidrar til godt naboskap og der det sosiale står i fokus. Det er verdifullt for blant annet to rullestolbrukere i borettslaget. Noen av beboerne har felles drivhus. I dette borettslaget tillates å parkere bilen ved den enkeltes inngangsdør, noe som av noen anses som et pluss for bomiljøet, andre kanskje ikke.

De har dessuten egen festkomité som blant annet står for sommerfest i partytelt og for juletrefest, og der hjemmebakst florerer. Dugnadsviljen framheves også, og da det ble hogd ned noen bjørketrær på området, ble disse kappet, kløyvd og puttet i sekker. Beboere som ønsket det, ble deretter forsynt med fem vedsekker hver.


Langerud Borettslag var en verdig finalist. Her f.v. Irene Ødegård, Solveig Sveløkken, Anne Marie Moshølen og styreleder Stian Nordnes.

Juryens begrunnelse
Dette er juryen formelle begrunnelse som ble lest opp da Vennersberg III borettslag ble kalt fram som vinner på styrekonferansen til KOBBL på Sentrum videregående skole lørdag 13. november:

«Vinneren er et etablert og veldrevet borettslag med god dugnadsånd, godt samhold, høy trivsel og stolthet. Borettslaget har lekeplass og felles uteplass for beboerne, og fellesområdene ute og inne fremstår som ryddige og velstelte. 

Borettslaget har sunn økonomi. De har godt nivå på vedlikehold, og har nylig installert elbil-lading. De planlegger også flere større vedlikeholdstiltak fremover.

Vinneren er et stort borettslag som blant annet har flere kommunale boliger, handicapboliger og et flerkulturelt miljø.

Borettslaget har god kontinuitet i styret, og involverer mange i styrearbeidet, blant annet gjennom ordningen med blokktillitsvalgte. De driver aktivt informasjonsarbeid vis a vis beboerne.»

Juryen har bestått av juryleder Jorunn Arnesen, Winsnesgate borettslag, Erling Engebråten, Øvrebyen Park boligsameie, Rolf Nordberg, Tommelstadsgate borettslag, og KOBBL-direktør Odd Henning Dypvik, sistnevnte også som juryens sekretær.

13 Boligselskap ble nominert
Invitasjonen fra KOBBL om å kåre det beste bomiljøet blant tilsluttede borettslag og sameier ga god respons, og det kom inn forslag på til sammen 13 kandidater. De 13 kandidatene (i alfabetisk rekkefølge) ser du nedenfor. På enkelte av kandidatene kom det inn flere forslag.

 • Bogeråsen
 • Bokfinkvegen
 • Langerud
 • Langerudberget
 • Lia
 • Liakollen III
 • Løvsangervegen
 • Nedre Langeland 3
 • Tiurberget
 • Tommelstadsgate
 • Vangen I
 • Vennersberg III
 • ​Øvrebyen Park
KOBBL vil bidra til gode bomiljøer

Om hvorfor KOBBL ville kåre det beste bomiljøet i Kongsvinger og omegn og belønne vinneren med så vidt mye som 25.000 kroner, forklarer KOBBL-direktør Odd Henning Dypvik:
- Vi ønsker på forskjellige måter å bidra og stimulere til gode bomiljøer, blant annet gjennom å sponse kultur, idrett og frivillighet. I tilknytning til 75-årsjubileet vårt i desember i fjor opprettet vi et fond som skal tilgodese lokale tiltak, og kåringen av det beste bomiljøet er en bit av denne satsingen.

- Blir dette en årlig pris?
- Det har vi ikke tatt stilling til ennå, svarer Dypvik, og holder muligheten åpen.
Også landets beste bomiljø kåres i år, i regi av Norges Boligbyggelag (NBBL), som ble stiftet et halvår etter KOBBL og følgelig har 75-årsjubileum nå i 2021. Som lokal vinner ble Vennersberg III med i landsfinalen, men nådde der ikke helt til topps.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x