Forkjøpsretten - din store medlemsfordel

Som medlem i et boligbyggelag fremstår nok forkjøpsretten som den aller viktigste grunnen til at man velger å være medlem. Ved å ta i bruk forkjøpsretten, trer man inn i en allerede inngått avtale om kjøp av boligen. Den som melder forkjøp trenger da ikke delta i budrunden, men kan vente til kjøpsavtale er inngått og deretter vurderer om man vil forplikte seg til prisen boligen ble solgt for.

Forkjøpsretten - din store medlemsfordel

Det å ha et medlemskap i KOBBL er åpent for alle og vi har også et eget juniormedlemskap frem til året medlemmet fyller 18 år. Ved innmelding koster alle medlemskap kr 800,- hvor kr 500,- er andelsinnskuddet og resterende kr 300,- er for årets kontingent. For et Juniormedlemskap blir dette et engangsbeløp så medlemskapet er fritatt for årskontingent frem til medlemmet fyller 18 år. Det er derfor det har blitt en populær gave til barn og unge i forbindelse med dåp og konfirmasjon.
KOBBL er eid av dere medlemmer og fortjenesten i selskapet kan ikke tas ut, men må føres tilbake til utvikling av boligbyggelaget og utvikling av tjenester og bygging av boliger.

Forkjøpsretten må følge vedtektene i borettslaget og er spesielt gjeldene for 2 grupper. De som allerede er andelseiere i samme borettslag som har intern forkjøpsrett, deretter alle andre medlemmer i boligbyggelaget. Da avgjøres den som får boligen etter hvor lang ansiennitet man har, altså hvor lenge man har vært medlem.
Forkjøpsretten blir ikke lyst ut dersom det er en andel som overdras mellom nære familiemedlemmer. På denne måten er det mulig for foreldre å overdra en borettslagsbolig til voksne barn eller til søsken.

Utlysning av forkjøpsrett
Ved salg av en borettslagsandel med forkjøpsrett, må forkjøpsretten avklares i forbindelsen med salget. Dette kan gjøres på to ulike måter. Enten etter at salgsavtalen er inngått med fastprisavklaring, eller før salget ved at man benytter seg av en såkalt forhåndsavklaring.
Forkjøpsdagen i KOBBL er hver torsdag med frist kl 13. Da utlyses boliger som har blitt solgt som medlemmer har mulighet til å melde forkjøp på. De som har avtalt forhåndsavklaring vil også ligge ute, men da til prisantydning. Boligene dette gjelder har som oftest visning i løpet av forkjøpsuken. Ved å gå inn på www.kobbl.no , finner du forkjøpsportalen ved å klikke deg inn på Ukens Forkjøpsrett og se hvilke boliger som ligger ute til forkjøp.

Slik fungerer forkjøpsretten:
Har du meldt forkjøpsrett på en bolig og vært medlem i KOBBL lenger enn den som vinner budrunden, kan du overta boligen til den prisen som ble avtalt.

Det er to måter å avklare forkjøpsretten på:

FASTPRISAVKLARING
Når boligen avklares etter at den er solgt, annonseres den med fast pris, dvs for den summen boligen er solgt for. Da kan du som medlem melde ditt krav om forkjøpsrett og tre inn i den avtalen som opprinnelig kjøper og selger har inngått. Det er bindende når du melder forkjøpsrett på fastprisavklaring. Dersom det er flere medlemmer som melder forkjøpsrett, vil boligen gå til den med lengst ansiennitet.

FORHÅNDSAVKLARING
Boligen prøves på forkjøpsrett før den er solgt. Da annonseres den med prisantydningen som er satt på boligen. Er du interessert, må du melde forkjøpsretten din innen fristens utløp. Meldt forkjøpsrett er ikke bindende. Hvis du legger inn bud hos megler før frist for forkjøpsrett går ut, har du også meldt din forkjøpsrett. Det er alltid lurt å melde forkjøpsrett på forhånds-utlyste boliger man er interessert i.

Har man ikke et medlemskap eller ser at man ikke har nok ansiennitet til å melde forkjøp på drømmeboligen, finnes det muligheter. Har man slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, fosterbarn eller søsken som innehar et medlemskap, kan man overføre dette så lenge man ikke allerede bor i en borettslagsandel hvor andelsnummeret er koblet til boligen. Dette kan gjøres digitalt via Min Side eller et overføringsskjema som sendes til oss.
KOBBL er også med i en ordning med felles ansiennitet sammen med 20 andre boligbyggelag. Det vil si at man kan melde forkjøp i KOBBL med et medlemskap i f.eks BORI, hvis man ikke har et KOBBL medlemskap fra før eller ser at man ikke har nok ansiennitet til å få drømmeboligen. Datoen for felles ansienniteten er satt til 01.01.2003, da avtalen med de andre boligbyggelagene ble inngått. Har du meldt deg inn etter denne datoen, regnes ansienniteten din fra innmeldingsdato.

Melde forkjøp sammen med andre
Det er flere som tenker at man kan kjøpe sammen med noen som har lang ansiennitet, eller bruke denne personens ansiennitet til å melde forkjøpsrett, men at det kun er den ene parten som flytter inn. Her er det viktig å huske på at forkjøp sammen med andre er nærmere regulert i KOBBLs utfyllende regler om medlemskap under regel 3.5 som man må ta hensyn til. Det er styret i KOBBL som vedtar reglene om medlemskap, og regel 3.5 ble vedtatt på styremøte 14. desember 2020 og ble gjeldene fra 01.01.2021.
Velger man å gjøre det som beskrevet i regelen nedenfor, vil den parten som brukte forkjøpsretten sin grunnet lang ansiennitet få medlemskapet sitt nullstilt.

Regel 3.5 i KOBBL sine utfyllende regler om medlemskap
Når en sameieandel i en andel i et borettslag, der andelen er ervervet på bakgrunn av en av sameiernes medlemskap i boligbyggelaget, overføres fra en av sameierne til en annen sameier før det har gått to år. Nullstilles ansiennitet på det medlemskapet som er nyttet for å erverve andelen.

Dersom en av sameierne ikke flytter inn eller flytter ut og andelen ikke blir solgt, og vilkåret for bruksoverlating ikke foreligger, skal regelen i første ledd alltid komme til anvendelse.

Er du på boligjakt?
Mange boliger legges ut på forkjøpsrett før de blir annonsert - derfor er det viktig å følge med i vår forkjøpsrettsportal hver uke.
Ved å gå inn på forkjøpsportalen vår får du en oversikt over hvilke boliger som ligger ute til forkjøp. Her finner man pris på hva boligen er solgt for, felleskostnader pr mnd og overtakelsesdato. Her ligger også ansiennitetsdatoen til opprinnelig kjøper, slik at man kan se om det er muligheter til å bruke forkjøpsretten sin. Denne siden vil bli oppdatert hver torsdag kl 13 og når noen har meldt forkjøp, da ansiennitetsdatoen har endret seg.

Her har man også muligheter til å lage søk etter dine preferanser – som sted og størrelse og dermed få e-postvarsel når boliger med dine søkekriterier dukker opp.

Ved å logge seg inn på Min Side kan man også melde forkjøp digitalt. Husk å legg ved finansieringsbevis fra banken.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x