Balkongprosjekt på Skogtun Borettslag er i full sving.

Nå får blokkene på Vangen et mer moderne uttrykk

På sensommeren i år startet arbeidet med innglassing av 114 balkonger hos Skogtun Borettslag i Kongsvinger. Prosjektet som leveres av produsenten Balco AS er ferdig til våren, og beboerne på Skogtun kan se fram til mer brukervennlige balkonger som kan benyttes hele året.

Illustrasjon
Balkongprosjekt på Skogtun Borettslag er i full sving.

Tekst og foto: Jon Inge Høiland

«Veien» til et balkongprosjekt
Det startet med at styret fikk et forslag tilsendt fra en beboer i forkant av en generalforsamling med ønske om innglassing, og et ønske om at styret skulle undersøke om dette var noe flere hadde interesserte av. Generalforsamlingen ønsket at styret skulle jobbe videre med saken.

Kontakten mellom styret i Skogtun Borettslag og Balco AS ble opprettet ved at de møttes på en styrekonferanse som ble arrangert i regi av KOBBL på KUSK i november, 2019. Det skal nevnes at styret kontaktet flere leverandører samtidig, arrangerte befaringer og fikk prisestimater, men Balco kom best ut etter en totalvurdering av alle tilbudene. Styret og Balco jobbet videre sammen for å se på muligheten for et balkongprosjekt. Dette la grunnlaget for å arrangere et beboermøte som skulle gi informasjon om styrets arbeid så langt, samt få tilbakemeldinger og svare på spørsmål fra beboerne.

Naboene til borettslaget fikk informasjon og enkelte deltok i planleggingsmøte for å få informasjon i forkant av beboermøtene, slik at eventuelle spørsmål og innspill kunne bli besvart og avklart. Informasjon og samarbeid med alle berørte, direkte som indirekte, er viktig når man får et slikt stort prosjekt tett innpå seg. Det gode naboskapet er viktig å ta vare på både før, under og etter byggeperioden, sier styreleder i Skogtun Borettslag, Tom Dahl. Det ble i løpet av 2020 arrangert totalt 4 møter som alle beboere var invitert til, som inkluderer generalforsamlingen i oktober 2020, hvor innglassingen av balkongene ble vedtatt. Når vi nå er kommet et stykke inn i prosjektet, har det vært overraskende få spørsmål fra beboerne. Det tolker vi i styret som at informasjonen i forkant har vært god nok, sier Dahl videre.

Nye tak på alle fire blokkene
Styreleder Dahl forteller videre at det i samme generalforsamling også ble vedtatt å legge nye tak på alle fire blokkene i borettslaget. Takskiftet er et eget prosjekt i tillegg til innglassing. Økonomisk sett utarbeidet KOBBL og DNB jobbet fram et forslag til refinansiering til tak-prosjektet som ikke medfører noen ytterligere økning i felleskostnadene. Med dette vil blokkene fremstå mye finere, med nye fasader på balkongsiden og nye, sorte tak. Borettslaget vil dermed fremstå som mer helhetlig oppgradert.

Etter vedtaket om innglassing ble det sendt søknad om tillatelse i ett trinn til Kongsvinger kommune. Søknaden inneholdt erklæring om ansvarsrett fra ansvarlig søker, gjennomføringsplan og gjenpart av nabovarsler. Det var ingen merknader på nabovarslene og igangsettelsestillatelse ble gitt fra kommunen 22.12.2020 med dispensasjon fra avstandskravet til kommunal veg.

Solskjerming eller ikke?
På det første beboermøtet var det en andelseier som bemerket litt rundt solskjerming på de planlagte balkongene. Det ble med bakgrunn i dette utarbeidet et forslag på utvendig solskjerming på balkongene. Styret løste selve avstemmingen ved at de utarbeidet to saker på generalforsamlingen, som ble omtalt sånn i saksbeskrivelsen: «Det stemmes først over om innglassing av balkonger skal gjennomføres. Hvis dette vedtas bes generalforsamlingen deretter om å ta stilling til hvorvidt en også ønsker utvendig solskjerming.»

Solskjermingen ville innebære en ekstra kostnad på prosjektet. Når generalforsamlingen ble avholdt hadde borettslaget et tilbud fra en leverandør på solskjerming. I vedtaket står det at styret vil ved eventuelt positivt vedtak innhente tilbud også fra andre leverandører for om mulig å få ned denne kostnaden. Styret fikk fullmakt fra generalforsamlingen til dette, og klarte ved hjelp av nye tilbud fra andre leverandører å få ned prisen på solskjerming med hele seks hundre tusen kroner. Valgt leverandør ble HD Solskjerming.

Egen fargekomité
Når man skal velge et nytt uttrykk på balkongene er det mange spørsmål man skal ta hensyn til. Generalforsamlingen i Skogtun bestemte at det skulle etableres en fargekomité bestående av en arkitekt, tre beboere og en representant fra styret. Fargekomiteen jobbet seg fram til tre fargekombinasjoner som de til slutt hadde avstemning over. Valget falt på gule håndløpere, hvitt sprosserekkverk og hvite innsynshinder på antrasittgrå ramme.

Betongrehabilitering eller innglassing?
Skogtun Borettslag hadde i nær framtid behov for å rehabilitere betongfasaden på blokkene sine, så dette ble derfor sett på i sammenheng med innglassing av balkongene. Styret i borettslaget, KOBBL og DNB lagde på bakgrunn av dette to alternativer på refinansiering av lån og hva det ville bety i økninger i felleskostnadene. Begge alternativene ville ha medført en økning, og estimert differanse ligger på mellom ca. 400 kr og ca. 700 kr i økte månedlige kostnader avhengig av størrelsen på leilighetene. Selv om innglassingen ble dyrere enn rehabiliteringen så er det tydelig at beboerne i Skogtun Borettslag så på oppgraderingen til innglassede balkonger som en god investering i både livskvalitet og økt eiendomsverdi.

Klimavennlig med innglassing
Styret i Skogtun borettslag la i innkallingen til generalforsamlingen vekt på at innglassing av balkongene ville hindre at nedbør kommer inn, at det ville medføre en enklere form for rehabilitering og at det dessuten vil være holdbart over lang tid. Gjennom innglassing av balkongene minsker tilførselen av fukt/vann. Fuktreduseringen medfører opptørking av balkongen og leder til at korrosjonsprosessen nesten opphører. Klimapåvirkningen på fasaden blir mindre, slik at vedlikeholdskostnadene vil bli lavere enn med en åpen balkong. Siden balkongens indre klima bedres og temperaturen stiger vil risikoen for frostsprengning reduseres. Innglassing medfører at innvendig støy i leiligheten reduseres. En balkonginnglassing vil i tillegg bryte kuldebroen, og målinger utført i leiligheter har påvist en betydelig energibesparelse. Dessuten viser undersøkelser at levetiden på en innglasset balkong normalt er opp til 50 år.

Opptatt av miljøavtrykket
De innglassede balkongene, også kalt klimaskjermen, fungerer som en isolasjon. Det gjør jo at man gjør store besparelser, forklarer distriktssjef Kåre Teigen hos BALCO AS. Dette takket være lavere oppvarmingskostnader og at man slipper kostnader med å isolere fasaden.

Det betyr også besparelser for miljøet. Typisk energibesparelse ved innglassing er 15-20 %, med en nedbetaling av klimagjelden på 30-50 år. Balcos mål allerede på kort sikt er å redusere miljøgjelden med ytterligere 5-10 år, først og fremst gjennom forbedring av teknikker og materialvalg, sier Teigen videre.

Alle materialene kan allerede gjenvinnes, men i tillegg har Balco redusert mengden aluminium i profilene og tatt i bruk gjenvinnbart stål.

Vil man ha kvalitet som varer i 90 år, så skal man velge Balco, sier Teigen. Uavhengige og omfattende tester har vist at balkongene holder i minst 90 år. Lengre holdbarhet og sjeldnere renoveringsbehov er bra for miljøet. Vi ønsker å lage så lite miljøavtrykk som mulig, avslutter Teigen.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x