Boligkompleks med tropisk hage på Holt

- Vi vil gjerne få utvikle hele området ved Holthallen med ulike typer boliger, og med et innglasset, tropisk hageområde, samt flere felles aktivitetsrom og møteplasser.

KOBBL-direktør Odd Henning Dypvik presenterte nylig et spenstig prosjekt under et uformelt møte med ordfører Margrethe Haarr. Om det vil la seg gjennomføre i en så vidt liten by som Kongsvinger gjenstår å se, men det vil definitivt vekke oppsikt og interesse, og er noe å strekke seg etter.

Boligkompleks med tropisk hage på Holt

Tekst og foto: Rolf Nordberg

Har slått an i Sverige
- I Sverige finnes det allerede et 30-talls slike anlegg, så det må være mulig å få det til også her, mener Dypvik.

Ifølge Bovierans hjemmeside er et nytt slikt boliganlegg under etablering i Karlstad. Der er leilighetene på fra 64 til 87 kvm. Prisen er fra cirka 1,7 til snaut 2,5 millioner svenske kroner. Månedlige felleskostnader er beregnet til fra 3487 til 4774 kroner, inkludert oppvarming og stell av vinterhagen.

Svenske Bovieran med hovedkontor i Göteborg, mens KOBBL har inngått partnerskapsavtale med den norske delen av selskapet. Avtalen gjelder for både Innlandet, Nes og Ullensaker, så dermed åpner det seg muligheter i mer folkerike byer og områder dersom befolkningsgrunnlaget i Kongsvinger skulle bli for lite. Også enkelte andre steder i Norge er det fattet interesse for denne modellen, men da uten at KOBBL er involvert.

Hageanlegg og fellesrom
Et suksesskriterium er at boliganleggene er identisk utformede uansett hvor de bygges. På den måten holdes byggekostnadene nede og gir økonomisk rom for hageanlegget.

I Sverige er det totalt utviklet fire forskjellige slike konsepter. Det KOBBL har kastet sine øyne på er et anlegg på ei tilnærmet kvadratisk tomt på om lag fem dekar, og som har navnet Bovieran Flora. Boligkomplekset inneholder 57 leiligheter på fra 57 til 75 kvadratmeter fordelt på tre etasjer, og blant annet treningsrom, badstu og aktivitets-/møte-/selskapsrom som alle som bor der kan benytte. Overnattingsrom med bad for besøkende er det også. Dermed reduseres arealbehovet i den enkelte leilighet.

1500 kvm tropisk hage
I tillegg kommer den tropiske hagen, eller vinterhage som svenskene benevner den, på 1500 kvm. Hagen er innebygget under høye glasstak og er oppvarmet vinterstid. Den inneholder en rekke planter og busker, og ulike sittegrupper og benker med gangarealer mellom.
- Et slikt boliganlegg er både sosialt og innbyr til fysisk aktivitet året rundt, og appellerer nok mest til godt voksne mennesker. Alt dette øker trivselen, fastslår Dypvik.

Demmer opp for ensomhet
Haarr nikker interessert og enig.
- Vi må i framtida tenke mer utradisjonelt, og legge større vekt på å skape attraktive bomiljøer. Folk vil ikke lenger bare velge bolig, men merverdi. Trivelige møteplasser er viktig og demmer opp for ensomhet, poengterer hun som ett eksempel og trekker fram biblioteket som Kongsvingers største og viktigste møteplass, deretter den nye aktivitetsparken ved Strandpromenaden.

Også boligblokk og rekkehus
Dypvik tenker seg altså en modell med 57 leiligheter, og med leilighetsstørrelser fra om lag 52 til rundt 75 kvm. Spørsmålet er om det vil være mange nok interessenter i region mer relativt liten befolkning sammenlignet med eksempelvis Jessheim og Hamar, men umulig er det slett ikke.

Skulle KOBBL få utvikle det nevnte området på Holt nær Kongsvinger sentrum ser de for seg langt mer enn bare et boligkompleks med vinterhage. En foreløpig plantegning består også av ei ordinær boligblokk tiltenkt utviklet i samspill med DES-klubben (De eldres boligspareklubb), og fire rekkehus hver med fire leiligheter tiltenkt yngre mennesker.

Åpne for boligsamarbeid
- Skal vi oppnå våre mål når det gjelder by- og boligutvikling, er vi avhengige av godt samarbeid med ulike aktører, som KOBBL, fastslår Margrethe Haarr.

Kongsvinger-ordføreren og KOBBL-direktør Odd Henning Dypvik var enige om det meste da de møttes for å snakke om boligpolitikk i Kongsvinger.

Som at å eie egen bolig er det foretrukne, fortrinnsvis sentrumsnære leiligheter med livsløpsstandard.  Om at det er positivt og gir økt trivsel når det er flere generasjoner innenfor samme bomiljø. At mennesker må ha førsteprioritet, det vil si at gående og syklende ivaretas bedre samtidig som bilbruken må reduseres. At fortetting er viktig for å skape mer liv og aktivitet i byen. At det tilbys boformer som gjør at de fleste eldre kan bo hjemme livet ut i stedet for å måtte flytte på institusjon. At det må satses mer på rimeligere boliger enn det som tilbys i dag, spesielt for at unge mennesker skal gis bedre muligheter til å komme inn på boligmarkedet. At det grønne skiftet bør innbefatte mer bruk av solceller til elbillading, oppvarming av varmt vann med mer. At det bør på plass heiser i flere boligblokker i byen.

Begge ser viktigheten av å bruke Husbankens virkemidler.
- Kan Startlån gis til eldre?, spurte Dypvik, noe Haarr lovet å se på muligheten for, samtidig som hun roste KOBBL for boligbyggelagets bidrag til samfunnsutviklingen lokalt.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x