Hvem har ansvaret når noen faller på isen utenfor borettslaget?

Faller du på isen utenfor blokka og skader deg, kan borettslaget være ansvarlig. I borettslag og sameier er det styret som har ansvaret.

På boligselskapets fellesarealer utendørs er styret ansvarlig for å sørge for tilstrekkelig drift av disse. Dette vil innebære tilstrekkelig brøyting og strøing i vinterhalvåret. Dette følger av vedlikeholdsplikten som utføres av styret på boligselskapets vegne.

Hvem har ansvaret når noen faller på isen utenfor borettslaget?

På fortau utenfor boligselskapets eiendom, kan man også ha et ansvar. I mange kommuner har nemlig politivedtektene bestemmelser om at eieren av en eiendom har ansvar for å rydde fortauet for snø, og å strø fortau utenfor egen eiendom. Man bør ta en titt i disse reglene for å forsikre seg om at man er kjent med alle plikter. Brudd på politivedtektene kan medføre bøter og i verste fall fengselsstraff.

Teknisk sjef hos KOBBL, Rune Sand, forteller at KOBBL har 36 boligselskap som har tegnet HMS avtale og at det i denne avtalen også ligger gode rutiner for strøing. Rune forteller at alle boligselskap har et ansvar for gode strø rutiner, men påpeker også at det er den enkelte beboers ansvar å vurdere forholdene før man tar seg en tur ut.

Eier kan bli erstatningsansvarlig
Hvis noen faller på isen, kan man også risikere å bli erstatningsansvarlig dersom vedkommende får et økonomisk tap som følge av fallet.
– Et helt sentralt spørsmål vil være om eieren av eiendommen kan klandres for at man falt. Dette må til for at det skal foreligge et erstatningsansvar. Dersom man ikke har fulgt politivedtektene vil man vanligvis kunne klandres, sier advokat Line C.B. Bjerkek i NBBL.

Hvis man har gode rutiner for snørydding og strøing, for eks. med en fast avtale med et firma, så vil det antakelig være tilstrekkelig.

Selv med gode rutiner for salting og strøing, kan et plutselig væromslag med underkjølt regn føre til at salt og sand skylles bort, og gjør det glatt igjen i løpet av svært kort tid.
– Dersom noen faller og skader seg før det blir strødd på nytt, vil ikke eier alltid kunne klandres. Norge er vinterland, og vi må være forberedt på mulighetene for snø og glatt føre i vintermånedene. Det kan ikke være strødd til enhver tid, og kravene til strøing må avpasses det som er rimelig og praktisk gjennomførbart, sier Bjerkek.

Kan du skylde deg selv?
Hvis man selv har skyld i at man faller, kan eiers ansvar falle bort.
– Den som ser at det er glatt, men likevel velger å spurte til bussen, har selv en stor del av skylden for å falle. Hvis egen uaktsomhet er hovedårsaken til at man faller, vil mulighetene til å få erstatning vanligvis falle bort. I andre tilfeller kan den bli redusert, forklarer Bjerkek.

KOBBL vil uansett understreke viktigheten med gode rutiner for strøing og snørydding. Det enkleste er da å sørge for at boligselskapet har en god driftsavtale, slik at det sikres at det blir strødd innen rimelig tid hvis det blir glatt. KOBBL har rammeavtaler med partnere som kan hjelpe boligselskap med gode og sikre driftsavtaler.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x