Rammeavtale med Topos arkitektur og design

Topos arkitektur og design AS er et lokalt arkitektkontor som drives av sivilarkitekt Jon Gerhard Guttormsen.  Selskapet har to ansatte sivilarkitekter MNAL innenfor byggarkitektur og en sivilarkitekt MNLA innenfor landskap og plan, og knytter til seg ytterligere kompetanse ved behov. Topos arkitektur og design kan treffes både i Kongsvinger, på Skarnes og i Oslo. De har sentral godkjenning, og er medlem av bransjeorganisasjonen Arkitektbedriftene.

Sivilarkitekt og daglig leder Jon Gerhard Guttormsen ser frem til å samarbeide med boligselskapene.
Rammeavtale med Topos arkitektur og design

Selskapet har nå tegnet en partneravtale med KOBBL, og ser frem til å samarbeide med borettslag og sameier om nye prosjekter. - For boligselskapene kan vi bidra med blant annet arkitekturprosjektering, landskapsplanlegging, reguleringsplaner og arbeid som ansvarlig søker, sier sivilarkitekt og daglig leder Jon Gerhard Guttormsen. Han er spesielt opptatt av å hjelpe boligselskapene til å skape gode fysiske omgivelser gjennom tverrfaglighet i arkitektur og planlegging. - Vi har som formål å gjøre dine byggeplaner til virkelighet. Hos oss er kunden i sentrum, og hvert prosjekt blir tilpasset kundens krav i forhold til funksjon, økonomi, tomt og omgivelser, sier Guttormsen.

Blant kundene til Topos arkitektur og design finnes private byggherrer, profesjonelle utbyggere og offentlige virksomheter. Av prosjektene som ligger på tegnebrettet akkurat nå trekker han frem bruksendring av en større næringseiendom til fremtidsrettede og spennende kontorer. Men aller mest spennende er kanskje O-house. - Her skal vi på oppdrag fra regionrådet i Kongsvinger-regionen utvikle en ungdomsbolig basert på ombrukt trevirke, sier en entusiastisk Guttormsen.

Odd Henning Dypvik, Adm. dir. i KOBBL, er glad for å ha fått på plass en avtale med Topos arkitektur og design. - KOBBL ønsker å gjøre det lettere for boligselskapene å komme i gang med prosjekter for å vedlikeholde og utvikle eiendommene sine. Derfor inngår vi rammeavtaler med anerkjente leverandører, helst med lokal tilknytning, som gir boligselskapene gode produkter og tjenester til gunstige betingelser. Vi har fra før avtaler med mange leverandører av byggetekniske tjenester, og gjennom avtalen med Topos arkitektur og design sikrer vi at boligselskapene kan få en god planlegging og initiering av sine prosjekter, sier Dypvik.

Guttormsen håper og tror at mange vil utnytte det lave rentenivået til å igangsette og kanskje fremskynde rehabiliterings- og utviklingsprosjekter. - Vi gleder oss til å samarbeide med KOBBLs boligselskaper, avslutter han.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x