Samarbeider om bedre bomiljø

Har du ideer om hvordan nærmiljøet ditt kan bli triveligere? Kanskje flere tenker det samme som deg? Boligselskaper og andre fellesskap i Kongsvinger har svært gode muligheter til å gjennomføre tiltak.

Johny Gullaker Johnson og Alf M Lilleengen :
Samarbeider om bedre bomiljø

Kultur- og fritidsenheten i Kongsvinger kommune og KOBBL samarbeider for å bidra til bedre bomiljøer. Sammen ønsker de å mobilisere innbyggerne og frivillige krefter, og vil hjelpe til med inspirasjon, kunnskap om organisering og informasjon om økonomiske støtteordninger.

«Borettslagene er som regel godt organiserte, men det er sikkert også mange beboere som gjerne skulle blitt mer kjent med andre», sier Johny Gullaker Johnson, som er prosjektleder for integrering og flyktninger i Kongsvinger kommune. «Absolutt, det finnes jo både godt organisert samarbeid og mye erfaring i borettslagene», istemmer rådgiver for kultur og idrett, Alf M Lilleengen.

«KOBBL forvalter ca 3 400 boliger, og for oss er det naturlig å stimulere til gode bomiljøer. Et eksempel kan være uteområder som legger til rette for samvær eller fysisk aktivitet, som en lekeplass, en grillplass eller en gangsti. Et annet eksempel kan være å gi fellesarealer, utendørs eller innendørs, et estetisk løft», sier Odd Henning Dypvik, adm. dir. i KOBBL.

Gullaker Johnson er i ferd med å systematisere og dokumentere kunnskap og erfaringer fra frivillig arbeid for bedre bomiljøer, og dette vil resultere i en «kokebok» eller huskeliste for frivillig organisert arbeid. «Vi håper at dette skal gjøre det lettere å komme i gang for borettslagstyrer eller andre som ønsker å jobbe for å gi bomiljøet et løft», sier Gullaker Johnson. Lilleengen slår et slag for Tilskuddsportalen: «Her kan frivillige søke om økonomisk støtte fra ulike kilder. Tilskuddsportalen gjør det også mulig å komme i kontakt med andre frivillige som jobber med lignende prosjekter, slik at en kan bli inspirert av hverandre og etablere nettverk», sier Lilleengen.

Kommunen og KOBBL ønsker å presentere «kokeboken» og tilskuddsportalen for styremedlemmer og andre interesserte medlemmer, og inviterer til temakveld i auditoriet på Sentrum videregående skole tirsdag 10. april kl 18.00. - «Vi håper på stort oppmøte og mange gode initiativer for bedre bomiljøer», avslutter Dypvik.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x