Byens storstue

2019 var et fantastisk år for Kongsvinger bibliotek med nærmere 180.000 besøk. Selv i disse koronatider klarer biblioteket å være byens kanskje viktigste møteplass.

Biblioteksjef Stine Raaden ser fram til den dagen alt igjen er bra og det igjen blir normal drift.
Byens storstue

Tekst og foto: Rolf Nordberg

Den alltid positive biblioteksjefen Stine Raaden og hennes dyktige stab innser at det vil ta tid, kanskje lang tid, før alt er tilbake til normalen og fjorårets imponerende besøkstall. Det positive er at det igjen er stor aktivitet i byens storstue etter at den måtte holde hele stengt i tre måneder, fra 12. mars til 15. juni.

Matpakker, munnbind og sprit
- Vi ser an situasjonen fra måned til måned og forsøker å tenke nytt. Smittevern har høy prioritet for oss. Vi gjør alt vi kan for at det skal være trygt, og personalet har en sjekkliste med hva som må gjøres av smitteverntiltak på hver vakt. Samtidig merker vi at folk er mer forsiktige. I en periode i sommer var besøket halvparten av hva det var i tilsvarende periode for ett år siden, mens utlånet gikk ned 20 prosent, forklarer Stine.

Med helt stengt eller noe redusert aktivitet har noen av de kommunale bibliotekansatte blitt omdisponert til andre oppgaver i perioder. Det kan være å klippe til tøystykker til munnbind, fylle håndsprit fra kanner til småflasker, smøre matpakker i barnehager og betjene koronatelefonen som innbyggerne kan ringe.

Biblioteket har for øvrig 11 personer ansatt, inkludert to til å betjene bibliotekene i fengslene på Vardåsen og i Midtbyen. Der går det naturlig nok i bøker på mange språk – i samarbeid med «Flerspråklig bibliotek» underlagt Nasjonalbiblioteket - siden disse fengslene nesten utelukkende er forbeholdt utenlandske innsatte som skal sendes ut av landet.

40.000 bøker
Nå er biblioteket ved Rådhusplassen åpent klokka 11-18 på hverdager, og 11-15 på lørdager. Skolestart har forståelig nok medført betydelig større aktivitet og flere besøkende, etter fire uker med reduserte åpningstider i sommer.

- De unge er så flinke til å overholde smitteverntiltakene, og mange av dem har med håndsprit selv. Dessuten tilbyr vi nå bokkasser som vi etter avtale leverer på skolene.

I byens storstue finnes vel 40.000 bind, i tillegg til e-bøker, lydbøker og alle de andre digitale mulighetene som eksempelvis aviser, bilder og filmer. Dessuten skaffes nær sagt hva det skulle være av bøker fra andre bibliotek rundt omkring i landet.

Savner barneaktiviteter
Mest av alt savner Stine og staben aktiviteter og arrangementer for barn. Koronapandemien gjør at det ikke er forsvarlig å gjennomføre slike populære tiltak. Det samme gjelder ordningen med å kunne besøke biblioteket også utenom åpningstid.

- Vi innførte meråpent allerede i 2015, og det har fungert godt selv om det har vært noe å ta tak i. Ved å registrere seg og bruke lånekortet som adgangskort kunne man benytte biblioteket i tidsrommet 06.00 – 22.00. Vi håper å kunne begynne så smått med dette igjen i løpet av høsten.

Koronaviruset gjør også at det i en periode ikke har vært mulig å bestille bøker som settes utenfor inngangen for avhenting, opplyser biblioteksjefen og sier avslutningsvis:

- Vi er til for innbyggerne, lag og foreninger, og samarbeid er fortsatt en nøkkel for at vi fortsatt skal lykkes.

Les mer om byens storstue på bibliotekets egne hjemmesider og Facebook-sider!

 


Name:
Email:
Subject:
Message:
x