KOBBL ansetter advokat

KOBBL ønsker å tilby boligselskapene et komplett spekter av tjenester for a gjore styrets arbeid enklere. Som et ledd i dette er Marianne Blåka Marthinsen fra 1. januar ansatt som advokat i KOBBL i 50% stilling.

Marianne Blåka Marthinsen Marianne er ekspert på eiendom, og har tidligere drevet egen advokatpraksis i Kongsvinger. Hun kjenner KOBBLs virksomhet godt ettersom hun også er daglig leder i datterselskapet BONO, har vært daglig leder i KOBBL Eiendom og har hatt styreverv i KOBBL.

Hjelper både boligselskaper og enkeltpersoner

– Jeg ser frem til å bistå våre boligselskaper, og hos oss vil boligselskapene få den første konsultasjonen gratis, sier KOBBLs nylig tiltrådte advokat.

– De fleste boligselskaper trenger fra tid til annen hjelp til juridiske problemstillinger. Et eksempel på dette er at alle sameier i løpet av året må tilpasse vedtektene sine til den nye eierseksjonsloven, sier Blåka Marthinsen, som også kan gi juridisk bistand til enkeltmedlemmer. Hun lover at timeprisen både til boligselskaper og til enkeltmedlemmer vil være lavere enn det som er gjengs i markedet.

I tillegg til å bistå KOBBLs boligselskaper og medlemmer vil Blåka Marthinsen være sentral i KOBBLs tjenester rettet mot utbyggere. Her vil hun blant annet utføre oppdrag innen seksjonering av bygg og etablering av boligselskaper.

Artikkelen er tidligere publisert i BoBra! nr 1/2018


Name:
Email:
Subject:
Message:
x