Trivelig å være natteravn

De gir ungdom varme, støtte og trygghet, Natteravnene i Kongsvinger.

F.v. i bildet, Ole Johnny Snekkerbakken, Gro Anette Holseter, Raymond Rotberget og Christina Lyle forteller at ungdom setter stor pris på deres tilstedeværelse. Disse fire utgjør sammen med Eva Jeanette Finsrud styret i natteravnene i Kongsvinger.

Trivelig å være natteravn

Tekst og foto: Rolf Nordberg

- Å være natteravn gir en god følelse fordi du bidrar med noe positivt overfor ungdommen, og du blir satt veldig pris på, sier Raymond Rotberget.

- Det er veldig koselig å være ute og møte ungdom slik, supplerer Ole Johnny Snekkerbakken, som har vært natteravn i 13 år.

Natteravnene i Kongsvinger teller 30-35 registrerte frivillige, men kan gjerne bli flere. De vandrer ute på kvelder og netter når det er mye ungdom ute, hovedsakelig under arrangementer som Kongsvingermarken, Byfesten, Kongsfesten, Oktoberfesten og russeslipp på Bæreia. Ser at ungdommen har det bra, slår av en prat, tilbyr ulltepper og suppe å varme seg på, har med litt førstehjelpsutstyr, kjører noen hjem om det ønskes/trengs.

De går alltid minst tre og tre sammen i sine lett synlige vester eller jakker, og med to «team» blir det gjerne tre kvelder i året på den enkelte frivillige.

- Vi er aldri fordømmende, poengterer Raymond.

- Og jeg har aldri hørt noen klage på at vi er til stede, supplerer Gro Anette Holseter.

- Ungdom vi treffer på er høflige, takknemlige, hyggelig og ønsker å ha noen voksne å prate med, forteller Christina Lyle, som er forholdsvis ny leder for natteravnene i Kongsvinger etter å ha vært «ravn» i tre år. Som nestleder i FAU ved KUSK er hun også en viktig link til denne skolen.

Natteravnene har base i Kroa ved siden av RådhusTeatret, og opplever god lokal støtte. Dermed er det blitt penger til bord, stoler og teltoverbygning. Frimurerlosjen har gitt 15.000 kroner til aggregat slik at de kan ha lys for eksempel under russeslipp ved Bæreia. Manis spanderer alltid pizza på Natteravnene når de er ute. Butikker bidrar med ingredienser til suppe, og Sentrum videregående skole stiller kjøkkenet sitt til disposisjon for suppekoking.

Er du interessert i å bli natteravn, kan Christina Lyle kontaktes på mobil 46483444, eller epost: salsakongsvinger@gmail.com


Name:
Email:
Subject:
Message:
x