Slik kan borettslag gjøre byen tryggere

- Å skape trygge, gode og trivelige nabolag er et samfunnsoppdrag som vi alle har et ansvar for.

Dette poengterer SLT-koordinator Tor Inge With, en av dem som kjenner ungdommen og dens ønsker, behov og utfordringer i Kongsvinger. Han utfordrer oss både som enkeltpersoner og borettslag til å bidra, ikke minst fordi han nå ser en bekymringsfull utvikling i flere ungdomsmiljøer i byen. SLT står for «Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak».

STÅR SAMMEN: SLT-koordinator Tor Inge With (t.v.) og KOBBL-direktør Odd Henning Dypvik står sammen om positive tiltak for trygge og gode bomiljøer, blant annet for å forebygge negativ utvikling i enkelte ungdomsmiljøer.
Slik kan borettslag gjøre byen tryggere

Tekst og foto: Rolf Nordberg

Ingen svartmaling
Tor Inge ser ingen grunn til å svartmale situasjonen, men han har i vår registrert en økning i blant annet tagging av busskur og tomme bygninger, glassknusing i Byparken og forsøpling i blant annet Aktivitetsparken. Nevner hærverk både ved Langeland skole og på Vennersberg. Hører ungdommen si at både kokain og cannabis (hasj, marihuana) er lett tilgjengelig.
- Mange har en forventning til at det offentlige eller «noen andre» skal ordne opp, men vi må legge slike holdninger til side og innse at vi alle har et ansvar for å bidra til blant annet gode, trygge møteplasser. Vi må ikke glemme at endel ungdommer har opplevd svik, eller ikke har det så bra hjemme, og på den måten vil det å møte voksne som innbyr til dialog gjenskape tillit selv om det tar tid. Det å ta ungdom på alvor virker tillitvekkende, reflekterer Tor Inge.

«Nabokjerringa» og den gode nabo
Han viser til tidligere utsagn fra daværende statsminister Gro Harlem Brundtland om viktigheten av «nabokjerringa», den som ser ting og sier fra fordi «hun» bryr seg (om). Eller «den gode nabo», som With betegner det.

- Noen ser det som skjer av eksempelvis hærverk og andre forhold som bekymrer, men lar være å si fra. Et eksempel fra i sommer er at mindreårige helt ned på 8. trinn i skolen drakk alkohol og opptrådte beruset ved badeplassen på Bæreia, men ingen av de voksne som så dette sa fra der og da, men varslet i etterkant. Et annet eksempel er at ungdom har klatret opp på og festet på taket på Marikollen skole, godt synlig fra en rekke boliger i området uten at noen varslet der og da. Noen er nok redde for å bli innblandet, men det er alltid noen som man kan henvende seg til og fortsatt være anonym overfor dem det gjelder, påpeker han og oppfordrer til å si fra med en gang dersom man ser noe som bekymrer.

Bro mellom generasjoner
SLT-koordinatoren mener at en nøkkel er å bygge bro mellom generasjoner. Skape møteplasser for aktiviteter. Bidra til å gjøre bomiljøer trivelige og trygge. Der det ser velstelt, velholdt og hyggelig ut blir det sjelden utført hærverk.

- Noen borettslag er flinke til dette, mens andre steder er det ikke så bra. Det samme gjelder eiendomsbesittere, inkludert kommunen. Og der det skjer hærverk eller det av andre grunner oppstår skader på ting, er det viktig å få reparert dette raskt. I motsatt fall etterlater det signaler om at det ikke er så nøye om det ser «shabby» ut, og innbyr til mer hærverk, mener Tor Inge.

Utfordrer borettslagene og KOBBL
Nå utfordrer han borettslagene med KOBBL i ryggen til å sette denne «saken» på dagsorden og  bidra til økt trivsel og trygghet blant beboerne, ikke minst eldre som lettere engster seg enn sine yngre naboer. Blant annet oppfordrer han til trygghetsvandringer i borettslaget/nærmiljøet (se egen sak).

KOBBL med administrerende direktør Odd Henning Dypvik i spissen er etter et møte med With positiv til idéen, noe han blant annet gir uttrykk for i sin lederartikkel i dette nummeret av BoBra.

Henvendelser om temaet kan for øvrig rettes til SLT-koordinatoren på følgende e-post-adresse: tor.inge.with@edu.kongsvinger.kommune.no

En annen instans som kan være den rette å kontakte i enkelte tilfeller er politikontakt Halvor Østlid og kriminalitetsforebyggende avdeling ved Kongsvinger politistasjon, som nås på telefon 02800.

Inviterer til trygghetsvandringer
​Borettslag og velforeninger bør gjennomføre trygghetsvandringer, oppfordrer Tor Inge With.

I et borettslag anbefales å invitere beboere i nær sagt alle aldersgrupper. Det kan også være aktuelt å kontakte eiere av naboeiendommer og aktuelle kommunale instanser, eventuelt også politi for å få råd om hvor skoen trykker.

På en trygghetsvandring ses det på, noteres og tas bilder av blant annet belysning, beplantning (inkludert skjemmende vegetasjon), gangveier, benker/uteplasser, lekeapparater, leskur på holdeplasser og plasseringen av disse, fotgjengerfelt, utforming av inngangspartier, parkeringsplasser/parkeringshus/garasjeanlegg, søppelkasser og –anlegg, automater for poser til hundebæsj – og samtidig med blikk på hvor det trengs vedlikehold.

- Det bør også notere hva som er pent, trygt og trivelig, påpeker With og nevner samtidig viktigheten av å ha barns og unges perspektiv. Hvor ferdes, går og oppholder de seg?

Når man går sammen er det dessuten lett å glemme hvordan det føles å være alene på de ulike stedene, situasjoner som lettest skaper utrygghet.

 På internett kan det leses mer uførlig om trygghetsvandringer ved å søke på dette ordet på for eksempel Google.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x