Lovfester rett til å sette opp elbil lader i borettslag og sameier

Fredag 25. september 2020 fremmet regjeringen et lovforslag som gjør at styret i borettslag og sameier bare på visse vilkår kan hindre deg i å sette opp et eget ladepunkt for elbil i boligselskapet. Nå skal saken behandles av Stortinget, og loven vil tidligst tre i kraft fra 1. januar 2021.

Lovforslaget kommer som et svar på Stortingets anmodningsvedtak fra 2017 om å fremme likelydende regler for borettslag og sameier om lading.

Lovfester rett til å sette opp elbil lader i borettslag og sameier

Hva betyr lovforslaget?

Lovforslaget innebærer at boligeiere får en såkalt individualrett til å etablere lademulighet på parkeringsplassen.

Vi lovfester at en andelseier i et borettslag får rett til å sette opp et ladepunkt, også i tilfeller der flertallet i borettslaget er imot, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til NRK

Man trenger ikke å disponere en egen parkeringsplass, men styret kan da bestemme hvor ladeplassen skal etableres.

Kostnadene skal fordeles etter de vanlige regler om fordeling av felleskostnader, noe som betyr at den som får etablere ladepunkt må betale for punktet og for forbruk av strøm. Kostnader til oppgradering av strømnett og etablering av felles fordelingssystem for strøm, må imidlertid fordeles på alle boligeiere.

Veiledning til fordeling av kostnadene har vært etterspurt i praktiseringen av eksisterende regler i eierseksjonsloven, og forarbeidene til dette forslaget gir derfor mer utvidet veiledning om dette.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x