Trenger flere eldreboliger

DES-klubben har 50 medlemmer på «venteliste»

- Vi har 50 medlemmer på søkerlista for tildeling av bolig, og vi er på utkikk etter egnede tomter for å utvide boligmassen. Tomtene må ligge sentralt, eller ved vei med bussforbindelse, opplyser avtroppende styreleder Helge Norvalls.

DES-klubben ser seg om etter tomter og samarbeidspartnere for å kunne øke antall DES-boliger i Kongsvinger.
Trenger flere eldreboliger

Tekst og foto: Rolf Nordberg

Ansiennitet avgjør

Nå er det ikke slik at alle de 50 slår til umiddelbart dersom de skulle få tilbudet. Nylig var en bolig til salgs i Gullivegen, og de ni øverste på søkerlista takket nei i denne omgang. Dermed ble boligen tildelt personen på 10. plass. Vedkommende hadde medlemsansiennitet siden 2010.

Bolig tildeles nemlig etter ansiennitet, det vil si regnet fra den datoen man meldte seg inn i klubben. For å bli tildelt bolig må man ha fylt 60 år, men man kan melde seg inn i DES-klubben allerede fra 40 års alder. Et krav er også at man er bosatt i eller har en særskilt tilknytning til Kongsvinger.

Ingen prisdrivende budrunder

Hva er så forskjellen på DES-klubbens borettslag og et ordinært borettslag?

- Den største forskjellen er at våre boliger selges til nøktern takst, altså uten at det eventuelt blir en prisdrivende budrunde der høyeste bud avgjør. Dessuten trives våre medlemmer i bomiljøer der alle er 60 år og eldre, og opplever dette som trygt og godt, forklarer Norvalls.

Viktig er det også at boligene er lettstelte med alt på ett plan, og har hageflekk pluss garasje eller carport. De fleste boligene er på 85 kvadratmeter, mens noen er på 78 kvm. Disse har to soverom. Et lite fåtall boliger er på 70 kvm og har da ett soverom.

To har eget felleshus

Et stort pluss er at to av borettslagene – Gullibrinken og Fjellflokkvegen - har egne felleshus med møte-/oppholdsrom, kjøkken, toalett og overnattingsmuligheter. Disse kan leies av alle DES-medlemmer uavhengig av bosted til feiringer og andre tilstelninger, og langveisfarende besøkende kan overnatte der. Også utenforstående kan leie felleshusene dersom de er ledig.

«Inngangsbilletten» på DES-boliger har ligget på fra 650.000 kroner og oppover. I boligene på Austmarka er prisen 850.000 kroner, mens den sist solgte boligen i Gullivegen i Lia hadde en takst på 1,2 millioner kroner. I tillegg kommer felleslån som nedbetales gjennom den månedlige husleia.

Håper på flere boliger

DES-klubben har samarbeidet både med KOBBL, ØM Fjeld og Nordbohus, og håper på nye samarbeidsprosjekter. Blant annet er styret spent på hva ØM Fjeld kommer til å gjøre med Elsethjordet nederst i Lia etter at distriktets entreprenørgigant kjøpte dette området, et område som De eldres spareklubb ser på som svært godt egnet for deres formål. Det samme gjelder hva kommunen beslutter om området på Holt der ungdomsskolen er revet, og der KOBBL har lansert ulike muligheter for eldre innbyggere i Kongsvinger.

Du kan lese mer om DES-klubben på deres internettside deskongsvinger.no

PS: Etter denne artikkelen ble skrevet valgte Helge Norvalls å gå av som styreleder og ble erstattet av Martin Sunde Almqvist.

 

 

 

 

 

 


Name:
Email:
Subject:
Message:
x