KOBBL HMS

HMS - Et lovpålagt og viktig arbeid

 

Alle borettslag og sameier er forpliktet til å ivareta helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS), og skal som en del av dette ha et system for å registrere, systematisere og arkivere sitt arbeid. HMS-arbeidet skal blant annet hindre ulykker, brann og andre uønskede hendelser, og det er styret som har ansvaret for at dette følges opp.

Besøk KOBBL HMS

KOBBL HMS skal bidra til:

 • en rask og problemfri etablering av HMS-arbeidet
 • å påse at lover og forskrifter blir fulgt
 • at arbeidet med HMS blir systematisk og godt dokumentert
 • bedre kvalitetssikring av HMS-arbeidet

Styreleders ansvar

KOBBL hjelper deg til å komme i gang i rekordfart

Hvordan kan KOBBL og vårt HMS-system hjelpe deg?

 1. Boligselskapet fremskaffer nødvendig informasjon om bygninger, lekeplasser og arbeidsverktøy m.m. etter nærmere avtale med HMS-rådgiver.
 2. HMS-rådgiver hos KOBBL og representanter for boligselskapet gjennomfører et oppstartsmøte. Risikoanalyse og sjekklister utarbeides.
 3. KOBBL oppretter internettløsningen KOBBL HMS for boligselskapet.
  • all tilgjengelig dokumentasjon legges inn av KOBBL
  • systemet tilpasses boligselskapet
  • opplæring og overlevering til styret

Med dette har ditt boligselskap opprettet en lovpålagt, framtidsrettet og fleksibel HMS-løsning som bl.a. skal sikre at beboerne er trygge i sine nærområder.

Hvorfor nettbasert HMS?

KOBBL HMS er en enkel, tidsbesparende og varig løsning på et lovpålagt arbeid der styret v/styreleder er ansvarlig. Det viktige HMS-arbeidet du legger ned i din periode som tillitsvalgt vil bestå, og enkelt kunne videreutvikles av de som kommer etter. Nettportalen KOBBL HMS er en skreddersydd løsning for deg - en løsning hvor alt HMS-arbeid blir systematisk og godt dokumentert på en oversiktlig og brukervennlig måte.

En nettbasert løsning gir deg:

 • Rask etablering
 • Full oversikt
 • Lett tilgjengelige data
 • Alltid oppdaterte data
 • Enkelt å foreta endringer
 • Skriftlig dokumentasjon iht. myndighetenes krav
 • Problemfri videreføring til etterfølgende styrer

Besøk nettportalen KOBBL HMS

NB: Hvis siden ikke virker trenger du enten å slå på eller oppgradere JavaScript i nettleseren din