Rutiner ved forsikringsskader i borettslag/sameier som er tilknyttet fellesavtale med Gjensidige

Når det oppstår en skade som antas dekket av borettslagets/sameiets felles forsikringsavtale, skal KOBBL kontaktes så raskt som mulig. KOBBL initierer kontakt med forsikringsselskapets leverandører for utbedring av skaden, og KOBBL bistår med å tilrettelegge for oppgjør.

Det er likevel viktig å være klar over at KOBBL ikke er part i forsikringsskader. KOBBL har ikke ansvar for fremdrift i skadeutbedringen, eller for kvaliteten av det utførte arbeidet. Denne typen spørsmål må tas opp med den som utfører utbedringsarbeidet, evt. med Gjensidige.

Når skade oppstår er det svært viktig at skaden blir meldt inn til KOBBL snarest, slik at skadeomfanget kan begrenses så mye som mulig. En skal ikke vente til neste dag, eller til over helgen. Dersom det er behov for skadebegrensning utenfor normal arbeidstid skal Gjensidige kontaktes på tlf 915 03 100

Når skade-sanerer kommer inn tidlig for å begrense skaden, kan dette bety at beboer kanskje slipper å flytte ut, eller at tiden i midlertidig bolig reduseres. Ved f eks vannskader blir tørketiden vesentlig kortere når en unngår at vannet trekker inn i materialene over tid. Der vann blir stående i konstruksjonen over flere timer/dager, og undergulv/etasjeskillet er av betong, kan tørkeprosessen ta flere måneder.

Dersom beboeren må flytte ut mens skaden utbedres, vil Gjensidige dekke markedsleie for midlertidig bolig. Hvis leie for den midlertidige boligen er høyere enn markedsleie, kan i enkelte tilfeller det forsikringsselskapet hvor en har innboforsikring dekke mellomlegget. Beboer må i slike tilfeller selv kontakte sin leverandør av innboforsikring.


Saksgang ved skade:

  • Beboer eller den som oppdager skaden ringer styret for å melde skaden .   

  • Styret kontakter KOBBLs tekniske avdeling. Ring 62 82 37 37, eller fyll inn meld skade skjemaet.

  • Dersom det er behov for skadebegrensning utenfor normal arbeidstid skal Gjensidige kontaktes på tlf 915 03 100.

  • Er det vannskade bestiller KOBBL leverandør for å begrense skaden, for eksempel stoppe lekkasjen, suge opp vann, eller rive nødvendig bygningsmateriale for å begrense skaden. Gjensidige kontaktes.

  • Når forsikringsselskapet har godkjent skaden, lager KOBBL kostnadskalkyle på skadeomfanget, og bestiller en av Gjensidiges utpekte leverandører for å utbedre skaden.

  •  Leverandør kontakter beboer for å avtale videre fremdrift, normalt i løpet av neste virkedag.

  • Leverandør skal holde beboer oppdatert vedrørende fremdrift og prosess videre.

  • KOBBL sender krav til forsikringsselskapet om utbetaling av påløpte kostnader som dekkes av forsikringen.